Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuBariery Drogowe Sofibox

Road Barriers Sofibox, Road Traffic Safetyen pl
Udostępnij Drukuj Pobierz PDF
Osoba kontaktowa
Natalia Działo
nataliadzialo@fiedor-bis.pl
Tel: +48 502 389 575
www.fiedor-bis.pl

Język komunikacji:
Angielski, Polski,

Opis przedmiotu zamówienia

Firma Fiedor-Bis zajmuje się produkcją i sprzedażą innowacyjnych barier drogowych TBS SofiBox stosowanych do stałej i tymczasowej organizacji ruchu według europejskiej normy PN-EN 1317.
W związku z rozwojem naszej firmy poszukujemy wyłącznych dystrybutorów naszych produktów na terenie krajów europejskich jak i poza nimi. Oferujemy produkt na najwyższym poziomie bezpieczeństwa drogowego zastrzeżony patentem. Firma Fiedor-Bis ma ugruntowaną pozycję na rynku krajowym co gwarantuje rzetelne ,długofalowe relacje handlowe, dogodne warunki współpracy oraz pomoc techniczną. Od lat naszymi kontrahentami są największe europejskie spółki działające na terenie Polski.
Jako dostawcy barier realizujemy 60 % inwestycji bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie naszego kraju.
Bariery TSB SofiBox zostały opatentowane i osiągają najwyższe poziomy powstrzymywania i bezpieczeństwa przy systemach sztywnych ASI A.
Zaletą barier SofiBox jest:
• 10-letni okres gwarancji wynikający z dużej trwałości stosowanych materiałów
• Wysoka wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne
• Innowacyjny system hamujący
• Konstrukcja odporna na warunki atmosferyczne , erozję , korozję oraz działanie środków chemicznych
• Doskonała amortyzacja przy uderzeniu , pochłaniająca energię uderzeniową podczas zderzenia
• Ochrona środowiska –możliwość zastosowania materiałów recyklingowych
• Możliwość dopasowania kolorystyki korpusów na potrzeby kontraktowe co umożliwia niepowtarzalną aranżację obiektów drogowych
• Lekki korpus ułatwiający transport , rozładunek i montaż
• Wygodny system napełniania masą betonową
• Nie wymaga konserwacji i przeglądów
• Możliwość montażu na barierach znaków drogowych
• Poprzez zastosowanie sztywnych systemów o poziomie H2 daje możliwość zastosowania barier jako ochrony przed uderzeniem w obiekty mostowe .
• Zastosowanie nowoczesnej technologii na pasach wzdłużnych bariery taśmy odblaskowej przy całej długości systemu ,co czyni barierę widoczną i bezpieczną w nocy dla użytkowników dróg.
Zapraszamy Państwa do współpracy.
W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu

P.H.U. Fiedor-Bis
41-503 Chorzów
Ul.Kościuszki 63
(+48) 32 348 20 15
(+48) 502 389 575
e-mail: Fiedor-Bis@wp.pl
nataliadzialo@fiedor-bis.pl

www. www.fiedor-bis.pl
Fiedor-Bis manufactures and sells innovative TBS SofiBox road barriers used for permanent and temporary traffic management in line with the European PN-EN 1317 standard.
In relation with growth of our company, we are looking for exclusive distributors of our products in the area of the European and other countries. We offer patent-protected products of the highest level of road safety. Fiedor-Bis has an established position in the domestic market which ensures reliable and long-term business relationship, attractive conditions of cooperation and technical support. The largest European companies operating in Poland have been our contractors for many years.
As barrier suppliers, we carry out 60% of investments concerning road traffic safety in the area of our country.
TBS SofiBox barriers were patented and achieve the highest levels of absorption and safety with ASSI A rigid systems.

The advantages of SofiBox barriers are as follows:
• 10-year guarantee period resulting from long life of used materials,
• high resistance to mechanical damage,
• innovative absorption system,
• structure resistant to weather conditions, erosion, corrosion and chemical agents,
• excellent impact energy absorption,
• environment protection – recycled materials may be used,
• colours of bodies may be adjusted for contract purposes which allows to create a unique design of road objects,
• light body ensures easy transport, unloading and assembly,
• easy-to-use system of concrete mix filling,
• does not require maintenance or servicing,
• road signs may be fitted on the barriers,
• with use of H2 level rigid systems, the barriers may be used as protection of bridge structures against impact,
• application of the modern technology of reflective band along the entire length of the barrier system ensures the barrier is visible and safe for road users at night.

We are looking forward to cooperating with companies dealing with road infrastructure, traffic safety, designers, roads, road managers and companies performing ongoing maintenance of roads.
If you have any questions, please contact us..

In case of any questions, please contact us.
P.H.U. Fiedor-Bis
41-503 Chorzów
Ul. Kościuszki 63
(+48) 32 348 20 15
(+48) 502 389 575
email: Fiedor-Bis@wp.pl
nataliadzialo@fiedor-bis.pl


website www.fiedor-bis.pl


Informacje uzupełniające

Innowacyjna Bariera Drogowa SofiboxInformacje uzupełniające

Road Traffic SafetyCPV


  • Konstrukcje i materiały budowlane', 'wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
  • Roboty budowlane

Załączniki
Pliki


pdf | 10.35 MB
Pobierz
pdf | 1013.04 KB
Pobierz
Typ oferty
Sprzedaż
Kraj
Polska
Termin składania ofert
13.08.2017
Ważna od
14.02.2017
Branże
Handel, Pozostałe branże, Transport i logistyka, Budownictwo i architektura, Budownictwo,
Nabywcy poza granicami kraju
TAK

Inne oferty i przetargi

Tłumaczenia techniczne


Tłumaczenia pisemne we wszystkich kobinacjach języków obcych z językiem polskim (z języka obcego na język polski i odwrotnie). Specjalizujemy się w tłumaczeniach technicznych, a naszymi bezpośrednimi odbiorcami są m.in. PESA, BZ WBK/Santander, Apator, Whirlpool/Indesit, LOT, Black Red White, VW, ...

branże: Zdrowie i medycyna,Doradztwo/consulting/edukacja,Handel,IT/ICT,Usługi finansowe,Wydawnictwa,Fotografia,Muzyka,Film,Rzemiosło artystyczne,Wzornictwo i projektowanie mody,Media i reklama,Sektor kreatywny,Organizacja targów i wydarzeń,Turystyka, sport i rekreacja,Transport i logistyka,Architektura,Budownictwo,Budownictwo i architektura,Ochrona środowiska,Energia i surowce odnawialne,Pozostałe wyroby,Gry i zabawki,Sprzęt sportowy,Instrumenty muzyczne,Pozostałe branże,Przemysł jubilerski,Wyposażenie wnętrz,Drzwi i okna,Meble,Produkcja mebli,Pozostały sprzęt transportowy,Przemysł lotniczy i kosmiczny,Pojazdy szynowe,Statki i łodzie,Części i akcesoria samochodowe,Pozostałe pojazdy samochodowe,Autobusy,Samochody osobowe,Produkcja środków transportu,Narzędzia mechaniczne,Produkcja pozostałych maszyn,Maszyny dla przemysłu papierniczego,Maszyny dla przemysłu odzieżowego,Maszyny dla przetwórstwa spożywczego,Maszyny dla górnictwa i budownictwa,Maszyny dla metalurgii,Maszyny dla rolnictwa i leśnictwa,Maszyny ogólnego przeznaczenia,Pozostały sprzęt elektryczny,AGD,Oświetlenie,Pozostałe wyroby elektroniczne i optyczne,Instrumenty optyczne i sprzęt fotograficzny,Sprzęt medyczny/rehabilitacyjny,Aparatura pomiarowa i zegarki,Elektronika użytkowa,Komputery,Maszyny i urządzenia,Wojskowe pojazdy bojowe,Broń i amunicja,Przemysł obronny i zbrojeniowy,Produkcja metalowych wyrobów gotowych,Produkcja metali nieżelaznych,Produkcja metali żelaznych,Produkcja i przetwórstwo metali,Biotechnologia,Przemysł farmaceutyczny,Farmacja i biotechnologia,Przemysł petrochemiczny,Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych,Pozostałe wyroby chemiczne,Kosmetyki,Farby i lakiery,Pestycydy,Wyroby chemiczne w formach podstawowych,Przemysł chemiczny i kosmetyczny,Poligraficzne,Papier,Wyroby z drewna (bez mebli),Przemysł drzewny i papierniczy,Pozostałe tekstylia,Dywany i dekoracje,Tekstylia,Wyroby skórzane,Odzież i obuwie,Odzież, tekstylia, wyroby skórzane,Produkty tytoniowe,Napoje alkoholowe,Pozostałe produkty spożywcze,Kawa, herbata i przyprawy,Słodycze,Wyroby mleczarskie,Oleje i tłuszcze spożywcze,Wyroby zbożowe, piekarske i mączne,Wyroby z warzyw i owoców,Wyroby z mięsa i ryb,Przetwórstwo spożywcze,Pozostałe górnictwo i wydobywanie,Rudy metali,Ropa naftowa i gaz ziemny,Węgiel kamienny i brunatny,Górnictwo i przemysł wydobywczy,Mięso,Ryby,Leśnictwo i pozyskiwanie drewna,Warzywa i owoce,Zboża,Rolnictwo i leśnictwo
data: 23.05.2017 - 19.11.2017  

Supplements for livestock


ADAK PRODUCT is a company operating in the area of ​​livestock farming. We manufacture and distribution of supplements for poultry, cattle, pigs, fur animals, pigeons, and companion animals.

branże: Handel,Zboża,Rolnictwo i leśnictwo
data: 17.05.2017 - 13.11.2017  

Zobacz więcej ofert