Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPrzepisy prawne

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Anna Mackiewicz | 2015-06-11 11:06:09
grecja, prawo

Polsko-greckie stosunki gospodarcze regulują przede wszystkim postanowienia Traktatu w sprawie przystąpienia Polski i dziewięciu innych krajów do UE.

Podstawy prawne współpracy gospodarczej stanowi acquis communautaire Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej, obejmujące wszystkie traktaty założycielskie i akcesyjne oraz zmieniające je umowy międzynarodowe, przepisy wydawane na ich podstawie przez organy Wspólnot, umowy międzynarodowe zawarte przez Wspólnoty i Unię Europejską, orzecznictwo ETS i Sądu Pierwszej Instancji, a także deklaracje i rezolucje oraz zasady ogólne prawa wspólnotowego.

Polsko-greckie stosunki gospodarcze regulują przede wszystkim postanowienia Unii Europejskiej na podstawie podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach i obowiązującego od 1 maja 2004 roku Traktatu dotyczącego przystąpienia Polski i dziewięciu innych krajów do UE. Obowiązują też umowy dwustronne w zakresie nieobjętym uregulowaniami UE, wśród których najważniejsze to:

  • Umowa o rozwoju współpracy gospodarczej, przemysłowej i naukowo-technicznej z 18.12.1980 r.
  • Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z 20.11.1987 r.
  • Umowa o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji z 14.10.1992 r.
  • Traktat o przyjaźni i współpracy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Grecką z 12.06.1996 r.
  • Umowa o współpracy w dziedzinie nauki i techniki z 12.06.1998 r.
  • Porozumienie o współpracy w dziedzinie przemysłu obronnego między Polską a Grecją z 29.06.2004 r.

W Grecji przeciwdziałanie praktykom koncentracyjnym oraz zapobieganie powstawaniu karteli i praktyk restrykcyjnych leży w gestii powołanej w 1995 r. Komisji ds. Konkurencji (EA). Zgodnie z regulacjami UE z 2005 roku, które przekazały sporą część kompetencji Dyrekcji ds. Konkurencji UE administracjom krajów członkowskich, grecka Komisja ds. Konkurencji przyspieszyła monitoring praktyk handlowych. W skład Komisji wchodzą eksperci - m.in. ekonomiści i prawnicy. Więcej informacji można uzyskać na portalu Komisji: www.epant.gr.

Przedsiębiorcy, którzy chcą sprawdzić legalność i aktywność firmy greckiej, z którą zamierzają nawiązać współpracę handlową, mogą otrzymać od niej unijny numer VAT (w przypadku Grecji numer VAT poprzedzony jest literami EL). Następnie należy odwiedzić elektroniczny System Wymiany Informacji o VAT (VIES) pod linkiem: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?locale=pl i dalej postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na tej stronie w języku polskim.

VIES to elektroniczny środek przekazu informacji na temat aktywności numerów VAT podmiotów zarejestrowanych na terenie UE. Za jego pośrednictwem administracje państw członkowskich wymieniają się informacjami o dostawach wewnątrzwspólnotowych. Dane są zawsze aktualne, gdyż za każdym razem, gdy zostaje wysłane zapytanie o aktywność numeru VAT, wiadomość trafia do państwa członkowskiego, które nadało dany numer VAT.

Do ważniejszych dwustronnych umów polsko-greckich, mających wpływ na współpracę gospodarczą i wymianę handlową, należą:

Tytuł umowy

Data podpisania

Data wejścia w życie

Umowa pomiędzy Rządem PRL a Królewskim Rządem Greckim o regularnym handlowym transporcie lotniczym

1963-12-21

1964-11-24

Porozumienie między Rządem PRL a Rządem Republiki Grecji w sprawie żeglugi handlowej

1975-04-25

1976-05-14

Umowa między Rządem PRL a Rządem Republiki Greckiej o międzynarodowych przewozach drogowych

1977-08-30

1979-01-17

Umowa między Rządem PRL a Rządem Republiki Grecji o współpracy gospodarczej, przemysłowej, naukowej i technicznej

1980-12-18

1984-08-02

Umowa między Rządem PRL a Rządem Republiki Greckiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku

1987-11-20

1991-09-28

Umowa między RP a Republiką Grecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji

1992-10-14

1995-02-20

Traktat o Przyjaźni i Współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Grecką

1996-06-12

1998-07-03

Porozumienie między Rządem RP a Rządem Republiki Greckiej o współpracy w dziedzinie przemysłów obronnych

2004-06-29

 

Memorandum o Porozumieniu między Ministrem Obrony Narodowej RP a Ministerstwem Obrony Narodowej Rep. Greckiej w sprawie współpracy z Wielonarodowym Centrum Koordynacji Transportu Morskiego

2008-03-03

 

Porozumienie Techniczne między Ministrem Obrony Narodowej RP a Ministerstwem Obrony Narodowej Rep. Greckiej dotyczące realizacji Memorandum o Porozumieniu w sprawie współpracy z Wielonarodowym Centrum Koordynacji Transportu Morskiego w Atenach

2008-03-03

 

Umowa między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Greckiej o współpracy w dziedzinie turystyki

2011-10-06

2013-02-05

 

Wykaz tekstów aktów prawnych z zakresu polsko-greckich stosunków gospodarczych można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.msz.gov.pl, w zakładce „Umowy Międzynarodowe”.

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Dentysta Toruń

Invisalign - przezroczysty aparat ortodontyczny Nakładki na zęby Invisalign to nowoczesna tech...
Polska - Toruń 2022-01-23 Dodał: Aleksandra Kotkowska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Ortodonta Toruń

Invisalign - innowacyjny aparat na zęby Nakładki zębowe Invisalign to zaawansowana technologia...
Polska - Toruń 2022-01-23 Dodał: Aleksandra Kotkowska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, Energia i surowce odnawialne, Pozostałe wyroby Zobacz ofertę

Ortodonta Toruń

Invisalign - innowacyjne nakładki na zęby Aparat ortodontyczny Invisalign to zaawansowana tech...
Polska - Toruń 2022-01-23 Dodał: Aleksandra Kotkowska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert