Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuWymiana handlowa między Grecją a Polską w 2015 roku

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Marta Szajbel | 2016-06-14 12:59:07
wymiana handlowa, polska, grecja, współpraca, wzrost

Według danych polskiego Głównego Urzędu Statystycznego obroty handlowe po raz pierwszy przekroczyły miliard euro osiągając wartość 1207,8 mln Euro, wzrost o 26,1% w porównaniu z analogicznym okresem z roku 2014 (957,9 mln Euro).

Obroty handlowe

 

Występuje poważna różnica w statystykach polskich i greckich dotyczących wzajemnej wymiany handlowej. Różnica w wolumenie obrotów handlowych za 2015 rok pomiędzy obu statystykami wynosi 318,0 mln Euro. Powyższe różnice wynikają z odmiennych metod liczenia wymiany handlowej urzędów statystycznych obu krajów.

 

Według danych polskiego Głównego Urzędu Statystycznego obroty handlowe po raz pierwszy przekroczyły miliard euro osiągając wartość 1207,8 mln Euro, wzrost o 26,1% w porównaniu z analogicznym okresem z roku 2014 (957,9 mln Euro). Polski eksport do Grecji w 2015 r, wyniósł rekordowo 760,5 mln Euro, wzrósł o 23,9% w stosunku do roku poprzedniego (614,0 mln Euro). Polski import z Grecji, wyniósł rekordowo 447,2 mln Euro, wzrósł o 30,0% w stosunku do 2014 roku (344,0 mln Euro). Nadwyżka handlowa Polski w wymianie handlowej z Grecją w 2015 roku wyniosła 313,3 mln Euro i wzrosła o 13,3% w stosunku do 2014 roku.[1]

 

Urząd Statystyczny Grecji także wykazuje, że w ostatnich trzech latach polsko-greckie obroty cechuje stała dynamika wzrostu, zwłaszcza po stronie polskiego eksportu, przy wzrastającym dodatnim dla Polski saldzie wymiany handlowej. Polska, jako partner handlowy w 2014 roku znajduje się na 19 miejscu w imporcie i 17 miejscu w eksporcie Grecji. Obroty handlowe w 2015 roku pomiędzy Grecją i Polską wyniosły ponad 889,8 mln Euro, wzrosły o 12,1% w porównaniu do 2014 roku.

 

Obroty handlowe Grecji z Polską [2] w mln Euro

 

Styczeń - Grudzień

Zmiany w %

Rok

2013

2014

2015

2014/2013

2015/2014

Obroty

726,0

793,9

889,8

9,6

12,1

 

 

Eksport Grecji do Polski

 

W eksporcie Grecji do polski w ostatnich trzech latach występuje stała dynamika wzrostu. Eksport Grecji do Polski w 2014 roku wzrósł o 35,7 mln Euro w stosunku do 2013 roku. Eksport Grecji do Polski w 2014 roku wyniósł 328,2 mln Euro i wzrósł o 12,2% w porównaniu do 2013 roku. Eksport Grecji do Polski w 2015 roku wzrósł o 28,7 mln Euro w stosunku do 2014 roku. Eksport Grecji do Polski w 2015 roku wyniósł 356,9 mln Euro i wzrósł o 8,7% w porównaniu do 2014 roku.

 

Eksport Grecji do Polski [3] w mln Euro

 

Styczeń - Grudzień

Zmiany w %

Rok

2013

2014

2015

2014/2013

2015/2014

 

292,5

328,2

356,9

12,2

8,7

 

 

Import Grecji z Polski

 

W imporcie Grecji z Polski od trzech lat występuje stała dynamika wzrostu. W 2014 roku import Grecji z Polski wzrósł o 32,2 mln Euro w stosunku do 2013 roku. Import Grecji z Polski w 2014 roku wyniósł 465,7 mln Euro i wzrósł o 7,4% w porównaniu do 2013 roku.

W 2015 roku import Grecji z Polski wzrósł o 67,2 mln Euro w stosunku do 2014 roku. Import Grecji z Polski w 2015 roku wyniósł 532,9 mln Euro i wzrósł o 14,4% w porównaniu do 2014 roku.

 

Import Grecji z Polski [4] w mln Euro

 

Styczeń - Grudzień

Zmiany w %

Rok

2013

2014

2015

2014/2013

2015/2014

 

433,5

465,7

532,9

7,4

14,4

 

Saldo wymiany handlowej

 

Od lat Grecja ma ujemne saldo wymiany handlowej z Polską. Nadwyżka handlowa Polski w wymianie handlowej z Grecją w 2014 roku wyniosła 137,5 mln Euro i spadła o 2,4% w stosunku do 2013 roku.

W 2015 roku nadwyżka handlowa Polski wzrosła o 38,5 mln Euro w stosunku do 2014 roku. Nadwyżka handlowa Polski w wymianie handlowej z Grecją w 2015 roku wyniosła 176,0 mln Euro i wzrosła o 28,0% w porównaniu do 2014 roku.

 

Saldo wymiany handlowej Grecji z Polską [5] w mln Euro

 

Styczeń - Grudzień

Zmiany w %

Rok

2013

2014

2015

2014/2013

2015/2014

Saldo

-141,0

-137,5

-176,0

2,4

-28,0

 

 

Struktura towarowa wymiany handlowej

 

Analiza struktury towarów wskazuje, że w wielu grupach wzajemna wymiana ma charakter komplementarny. Dominuje żywność i zwierzęta żywe, wyroby przemysłowe, chemikalia. We wszystkich najważniejszych sekcjach sytuacja jest korzystna dla Polski. W wymianie dotyczącej: żywność, zwierzęta żywe, napoje i tytoń, oleje, tłuszcze, woski zwierzęce i roślinne (grupy CN 0+1+4) – nadwyżka w imporcie Grecji wyniosła ok. 54,6 mln Euro. W wymianie chemikaliów (grupa CN 5) nadwyżka w imporcie Grecji wyniosła 3,2 mln Euro. Wymiana wyrobami przemysłowymi (grupy CN 6+7+8) – to ponad 126,6 mln nadwyżki w imporcie Grecji.

Analiza danych dotyczących głównych 10 produktów w wzajemnej wymianie handlowej eksporcie potwierdza te wnioski w 2015 roku grecki eksport do Polski głównych 10 produktów, to 45,4% całości eksportu, natomiast polski eksport głównych 10 produktów do Grecji to 33,1% całości eksportu w tym okresie.

W imporcie Grecji z Polski należy wskazać na konsekwentnie rosnący udział mięsa z bydła w różnej postaci, który osiągnął wartość 32.0 mln Euro, tj. wzrost o 3,5 mln Euro w stosunku do 2014 r. Mięso z bydła stanowi 6,01% całego importu Grecji z Polski i jest polskim flagowym produktem eksportowym do Grecji.

Należy zwrócić także uwagę na wielki wzrost sprzedaży gazomierzy i liczników do pomiaru, który w 2015 r. osiągnął wielkość 31,0 mln Euro, przekraczając o ponad 18,6 mln Euro wynik osiągnięty w 2014 roku (12,3 mln Euro). Wielki wzrost sprzedaży tego asortymentu do Grecji, związany jest z szerokimi inwestycjami w zakresie infrastruktury gazowej i narastającą tendencją zamiany ogrzewania budynków z olejem opałowym na znacznie tańsze paliwo gazowe. Zwiększyła się także sprzedaż polskich pieców i kuchenek Udział Polski w rynku centralnego ogrzewania w Grecji, może znacznie wzrosnąć, gdyż jest to dopiero początek procesu. Systematycznie wzrasta sprzedaż polskich mebli, która osiągnęła w 2015 r. wartość 6,3 mln Euro, wzrost o 1,6 mln Euro.

 

Import i eksport Grecji w wymianie handlowej między Grecją i Polską[6]

Grupy CN

NAZWA SEKCJI

(wg SITC)

IMPORT

(Euro)

% w imporcie ogółem

EKSPORT

(Euro)

% w eksporcie ogółem

0.

Żywność i zwierzęta żywe

136.032.872

25,52

83.838.813

23,49

1.

Napoje i tytoń

32.161.714

6,03

28.658.622

8,03

2.

Surowce niejadalne z wyjątkiem paliw

7.930.464

 

1,49

10.325.337

 

2,89

3.

Paliwa mineralne, smary i materiały pochodne

2.921.591

 

0,55

7.502.764

 

2,10

4.

Oleje, tłuszcze, woski zwierzęce i roślinne

641.471

 

0,12

1.715.038

 

0,48

5.

Chemikalia i produkty pokrewne

69.615.556

13,06

66.438.168

18,62

6.

Towary przemysłowe sklasyfikowane głównie według surowca

86.487.115

 

16,23

94.787.457

 

26,56

7.

Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy

119.519.313

 

22,43

51.127.288

 

14,33

8.

Wyroby przemysłowe różne

77.588.421

14,56

11.119.525

3,12

9.

Towary i transakcje niesklasyfikowane w SITC

341

 

0,0

1.362.057

 

0,38

Ogółem

 

532.898.856

100%

356.875.067

100%

 

 

W eksporcie Grecji do Polski należy zwrócić uwagę na wielki wzrost sprzedaży papierosów zawierających tytoń, która w 2015 r. osiągnęła wielkość 18.2 mln Euro, przekraczając o ponad 7,5 mln Euro wynik osiągnięty w całym 2014 roku (10,7 mln Euro). Pojawiły się także nowe pozycje w głównych produktach w eksporcie Grecji do Polski, są to przewody elektryczne do napięć nieprzekraczających 1000V oraz sieci z węzłami w całości lub w kawałkach wykonane ze szpagatu lub powrozów.

 

Struktura towarowa polskiego eksportu i importu z Grecji (według sekcji) w 2015 roku

 

Import i eksport Grecji w wymianie handlowej między Grecją i Polską*

Grupy CN

NAZWA SEKCJI

(wg SITC)

IMPORT

(Euro)

% w imporcie ogółem

EKSPORT

(Euro)

% w eksporcie ogółem

0.

Żywność i zwierzęta żywe

136.032.872

25,52

83.838.813

23,49

1.

Napoje i tytoń

32.161.714

6,03

28.658.622

8,03

2.

Surowce niejadalne z wyjątkiem paliw

7.930.464

 

1,49

10.325.337

 

2,89

3.

Paliwa mineralne, smary i materiały pochodne

2.921.591

 

0,55

7.502.764

 

2,10

4.

Oleje, tłuszcze, woski zwierzęce i roślinne

641.471

 

0,12

1.715.038

 

0,48

5.

Chemikalia i produkty pokrewne

69.615.556

13,06

66.438.168

18,62

6.

Towary przemysłowe sklasyfikowane głównie według surowca

86.487.115

 

16,23

94.787.457

 

26,56

7.

Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy

119.519.313

 

22,43

51.127.288

 

14,33

8.

Wyroby przemysłowe różne

77.588.421

14,56

11.119.525

3,12

9.

Towary i transakcje niesklasyfikowane w SITC

341

 

0,0

1.362.057

 

0,38

Ogółem

 

532.898.856

100%

356.875.067

100%

 

* Urząd Statystyczny Grecji (dane wstępne z dn. 5 luty 2016)

 

 

 

 

 

Główne produkty w imporcie Grecji z Polski w 2015 roku

 

 

Główne produkty w imporcie Grecji z Polski

L.p.

SITC 4

Produkty

Wartość

 

 

Ogółem:

532.898.856

1

9028'

Gazomierze i liczniki cieczy i elektryczne

30,903,518

2

0201'

Mięso z bydła, świeże lub schłodzone

23,776,626

3

2402'

Cygara, cygaretki i papierosy z tytoniu lub namiastek tytoniu

21,262,139

4

8471'

Maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych. Czytniki magnetyczne lub optyczne, maszyny do nośnika danych w postaci zakodowanej oraz maszyny do przetwarzania takich danych, gdzie indziej niesklasyfikowane

20,709,777

5

4011'

Opony pneumatyczne, nowe, gumowe

19,609,487

6

8212'

Brzytwy i maszynki do golenia nieelektryczne

Żyletki i ostrza maszynek do golenia (włączając ostrza w taśmach) z metali nieszlachetnych

16,113,525

7

0709'

Grzyby, trufle i inne warzywa świeże lub schłodzone (z wyjątkiem ziemniaków, pomidorów, warzyw cebulowych, czosnku, cebuli, roślin zielnych z rodziny kapustowach, sałaty siewnej, marchwi, rzepy, salsefii, buraków ćwikłowych) (…)

12,544,668

8

1701'

Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej

12,544,668

9

8450'

Maszyny do prania odzieży, także pralko – suszarki. Części powyższych

10,845,589

10

8473'

Części i akcesoria (inne niż zbiorniki, wykładziny ochronne i tym podobne) nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do maszyn objętych pozycjami 8469-8472, gdzie indziej niesklasyfikowane

9,457,918

Urząd Statystyczny Grecji (dane wstępne z dn. 5 luty 2016)

 

 

 

 

Główne produkty w eksporcie Grecji do Polski w 2015 roku*

L.p.

SITC 5

Produkty

Wartość (Euro)

 

 

Ogółem

323.288.169

1.

7606'

Arkusze i taśmy z aluminium, o grubości przekraczającej 0,2 mm

46,480,017

 

2.

3004'

Leki (inne niż te objęte pozycjami 3002, 3005 lub 3006) złożone z produktów zmieszanych lub niezmieszanych do celów terapeutycznych lub profilaktycznych, pakowane w odmierzonych dawkach lub pakowane do sprzedaży detalicznej

25,932,597

3.

2402'

Cygara, w tym tych z końców ciętych, cygaretki i papierosy, z tytoniu lub namiastek tytoniu

18,225,348

4.

0805'

Owoce cytrusowe, świeże lub suszone

14,254,628

5.

2008'

Owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane (z wyjątkiem tych, które zostały przetworzone lub zakonserwowane octem lub cukrem)

13,282,229

6.

8470'

Maszyny i urządzenia do obliczeń kieszonkowych rozmiarów (wymiary <= 170 mm x 100 mm x 45 mm), o funkcji obliczeniowych do zapisu, odtwarzania i wyświetlania danych. Maszyny do księgowania, frankowania, maszyny do wydawania biletów

11,116,670

7.

7607'

Arkusze i cienkie folie aluminiowe, łączone z papierem, tekturą, tworzywami sztucznymi o grubości nie przekraczającej 0,2 mm

10,915,520

8.

0810'

Owoce pozostałe świeże (z wyjątkiem orzechów, bananów, daktyli, fig, ananasów, owoców awokado, gujawy, mango, jagód mangostanu, owoców papai (…))

7,326,679

9.

2710'

Oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych (inne niż surowe). Preparat zawierający wagowo> = 70% masy olejów ropy naftowej lub z minerałów bitumicznych, w których te oleje stanowią składniki zasadnicze, gdzie indziej niesklasyfikowane

7,315,507

10.

8517'

Urządzenia elektryczne dla telefonii i telegrafii bezprzewodowej, w tym przewodowych telefonów ze słuchawką bezprzewodową (słuchawkowe) oraz aparatura telekomunikacyjna do systemów zasilania energią elektryczną

7,295,327

 

Urząd Statystyczny Grecji (dane wstępne z dn. 5 luty 2016)

 


[1] Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Insigos (Internetowy System Informacji Gospodarczej) dane za 2015 r.

[2] Urząd Statystyczny Grecji (dane wstępne z dn. 05 luty 2016)

[3] Urząd Statystyczny Grecji (dane wstępne z dn. 05 luty 2016)

[4] Urząd Statystyczny Grecji (dane wstępne z dn. 05 luty 2016)

[5] Urząd Statystyczny Grecji (dane wstępne z dn. 05 luty 2016)

[6] Urząd Statystyczny Grecji (dane wstępne z dn. 05 luty 2016)

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Breloki reklamowe

Choć z wyglądu nieco niepozorne, oczywiście breloki reklamowe, są niezwykle funkcjonalnym akcesor...
Polska - ŻARY 2019-11-18 Dodał: Adam Burzyński Handel, Media i reklama Zobacz ofertę

WIndy

Global Lift Polska Sp. z o.o działa od 1999 roku. Dostarcza dźwigi elektryczne, hydrauliczne, MRL...
Polska - WARSZAWA 2020-11-16 Dodał: Magdalena Taras Zdrowie i medycyna, Handel, Transport i logistyka, Architektura, Budownictwo Zobacz ofertę

Kominki - sprzedaż, montaż

Specjalizujemy się w projektowaniu, budowie i instalacji kominków nowoczesnych i klasycznych. ...
Polska - CZELADŹ 2020-11-12 Dodał: Mariusz Godzic Handel, Budownictwo, Wyposażenie wnętrz Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert