Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuStart-upy w Grecji

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Marta Szajbel | 2016-09-27 11:38:16
start-up, przemysł

Organizacji Endeavor Greece opublikowała dane statyczne, z których wynika, że w Grecji istnieje około 600 high-tech start-up.

Startups

Organizacji Endeavor Greece opublikowała dane statyczne, z których wynika, że w Grecji istnieje około 600 high-tech start-up, które powstały w różnych gałęziach przemysłu. Główną branża, w której występują są firmy ICT - technologie informacyjne i komunikacyjne. Liczba start-upów w Grecji wzrosła 12 krotnie od 2010 roku.

 

Działania rządu greckiego wobec sektora start-upów ze źródeł narodowych realizowane są poprzez:

 • wsparcie z programów kredytowania Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
 • kredytowanie przez Program Jeremie II,
 • wsparcie z programów Greckiego Funduszu Przedsiębiorczości i Rozwoju.

 

Grecki Fundusz Przedsiębiorczości i Rozwoju, w skrócie "ETEAN SA" powstał jako nowa instytucja publiczna w 2011 roku (ustawa 3912/2011 (GG A17 / 17.02.2011), o kapitale zakładowym 1,7 mld euro, z czego 1,5 mld stanowią greckie obligacje skarbowe, pozostałe udziały zostały wniesione w gotówce.

Głównym celem ETEAN SA jest oferowanie wsparcia dla tysięcy nowo powstałych i istniejących innowacyjnych, dynamicznych i dobrze rokujących przedsiębiorstw działających we wszystkich sektorach gospodarki. Wsparcie udzielane jest w całym spektrum cyklu biznesowego (start-up, wzrost, dojrzałość, internacjonalizacja, restrukturyzacja, sukcesja), głównie poprzez pokrywanie średnio- i długoterminowego ryzyka finansowego.

Misją ETEAN jest ułatwienie dostępu przedsiębiorstw do greckiego systemu finansowego:

• pokrywając znaczną część ryzyk finansowych i handlowych,

• poprzez zapewnienie niskich kosztów kredytu lub innych kosztów finansowania,

• minimalizując wymagania zabezpieczeń instytucji finansowych,

• poprzez wypełnienie luk i zaspokajania potrzeb greckiego rynku.

Służy jako dodatkowe i uzupełniające narzędzie dla małych i średnich przedsiębiorstw na rynku finansowego wsparcia:

• poprzez udzielanie na rzecz przedsiębiorstw, poręczeń i gwarancji kredytowych dla instytucji kredytowych i finansowych (banków, firm leasingowych, Venture Capital),

• przez wspólne inwestowanie środków w instrumenty inżynierii finansowej, takich jak fundusze pożyczkowe, fundusze gwarancyjne, fundusze zalążkowe, fundusze venture capital. Fundusze współpracy inwestycyjnej ETEAN pozyskuje z budżetu państwa, Programu Inwestycji Publicznych, UE lub programów transnarodowych, programu Podstaw Wsparcia Wspólnoty, lub inne podobne programy lub instrumenty finansowe.

Ponadto ETEAN może dostarczyć narzędzi inżynierii finansowej oraz programów związanych z dotacji na spłatę odsetek, prowizji, odsetek dotacji darmowe kredyty. Wreszcie ETEAN może zarządzać i realizacji innych projektów finansowanych z budżetu państwa, czyli inwestycji publicznych Programu, UE lub programy, programy transnarodowe, programy strukturalne lub inne podobne programy lub instrumenty finansowe (takie jak dopłaty do oprocentowania, nieoprocentowane pożyczki).

ETEAN nie zamianuje się bezpośrednio firmami. Przedsiębiorcy kontaktują się z bankami partnerskimi, które zostały wybrane przez ETEAN w drodze otwartego przetargu międzynarodowego. ETEAN jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego "Konkurencyjność i Przedsiębiorczość" oraz innych programów, wspieranych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Rybackiego. Fundusze ETEAN skierowane na wsparcie rozwoju zielonych technologii, przedsiębiorczości, działalności gospodarczej zorientowanych na eksport, rybołówstwa, rozwoju rolnictwa i przedsiębiorczości społecznej. Kapitał jest dostępny dla firm w formie przyjaznych i miękkich pożyczek udzielanych przez banki. Na każde euro gwarancji państwowych, banki gwarantują dwa.

 

W celu ukazania najlepszych praktyk w obszarze start-upów w Grecji (programy, strategie), oraz wsparcia start-upów oraz komercjalizacji pomysłów Ministerstwo Rozwoju i Technologii Regionalnego i Konkurencyjności prowadzi portal StartUp Greece.

startupgreece0

StartUp Greece jest cyfrowym miejscem informacji i przestrzenią w sieci, który jest udostępniany nowemu pokoleniu przedsiębiorców w Grecji, w celu łączenia ludzi i idei oraz zmienianiu postrzegania prowadzenia działalności gospodarczej i przedsiębiorczości w Grecji.

StartUp Greece łączy internetową społeczność przedsiębiorców z bazą wiedzy i informacji specjalizującej się w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Baza wiedzy i informacji obejmuje:

Inicjatywy finansowane ze środków publicznych lub prywatnych (Venture Capital) (wszystkie dostępne środki zebrane są na jednej stronie internetowej), z możliwością dostępu dla każdego przedsiębiorcy zainteresowanego rozpoczęciem działalności gospodarczej,

Procedury, przepisy ustawowe i wykonawcze tworzące spójną bazę danych, przewodnik dla przedsiębiorców, istniejących lub aspirujących,

Wydarzenia związane z przedsiębiorczością, innowacje, mentoring, począwszy od kontaktu bezpośredniego oraz poprzez sieć, który ma służyć inspiracji i motywacji,

Porady "Jak”, zawierające informacje, które definiują biznes i pomagają przedsiębiorcy „odbić się od ziemi” (np. podstawowe zasady marketingu dla nowego biznesu),

Konkursy przedsiębiorczości i innowacji. Młodzi ludzie, przedsiębiorcy, lub też nie, mają dostęp do stałego punktu informacji, umożliwiającego zaprezentowanie swojej wiedzy i talentów, które mogą być dobrze wykorzystane,

Przydatne dane i trendy dla inteligentnych decyzji biznesowych,

Sukcesy i porażki, historie promujące udane przedsięwzięcia biznesowe, a także porażki jako cenne doświadczenie i niezbędny krok w kierunku sukcesu.

 

Wielkość wsparcia rządowego

Ministerstwo Rozwoju i Technologii określiło 11 działań na lata 2013-15 zmierzających do poprawy płynności MŚP w tym start-upów, poprzez wykorzystaniu środków europejskich i krajowych.

Kredytowanie programów przez Europejski Bank Inwestycyjny:

 • 1, 44 mld euro dostępne dla kredytów dla MŚP do 2015 roku,
 • 1,5 mld euro rocznie, w formie gwarancji odnawialnych, w celu ułatwienia handlu zewnętrznego.

Kredytowanie przez Narodowy Fundusz Przedsiębiorczości i Rozwoju (ETEAN)

 • 550 mln euro dostępne do kapitału i finansowania inwestycji, z niskooprocentowanych pożyczek, za pośrednictwem Funduszu 'Business Restart',
 • 315 mln euro dostępnych poprzez korzystne pożyczki dla ekstrawersji, innowacji, turystyki, młodzieży i zielonej przedsiębiorczości.
 • 80 mln euro w formie pożyczek nieoprocentowanych lub niskooprocentowanych dla wsparcia przedsiębiorstw turystycznych na wyspach.
 • 150 mln euro dostępnych kredytów przez Fundusz Gwarancyjny,
 • 45 milionów euro dostępne w postaci gwarancji dla emisji listów gwarancyjnych.

Kredytowanie przez Jeremie Program

 • 50 mln euro dostępnych poprzez kapitał podwyższonego ryzyka (venture capital) na rzecz młodych przedsiębiorców i nowoutworzonych przedsiębiorstw w dziedzinie IT i komunikacji,
 • 48 mln euro na kredyty dla mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw w ramach programu " Korzystne Pożyczki Podziału Ryzyka ",
 • 58 mln euro dostępnych na wsparcie średnich przedsiębiorstw w ramach programu " Korzystne Pożyczki Podziału Ryzyka ",
 • 177 mln euro dostępne dla kapitału obrotowego i inwestycji w dziedzinie IT w ramach programu "Pożyczka Współfinansowania Biznesu”.

W Grecji istnieje kilka funduszy kapitału podwyższonego ryzyka (venture capital), w tym Attica Ventures, First Athens, PJ Tech Catalyst, Jeremie Funds and Odyssey Venture Partners, które zarządzają około 70 mln euro w aktywach.

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Dentysta Toruń

Invisalign - przezroczysty aparat ortodontyczny Nakładki na zęby Invisalign to nowoczesna tech...
Polska - Toruń 2022-01-23 Dodał: Aleksandra Kotkowska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Ortodonta Toruń

Invisalign - innowacyjny aparat na zęby Nakładki zębowe Invisalign to zaawansowana technologia...
Polska - Toruń 2022-01-23 Dodał: Aleksandra Kotkowska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, Energia i surowce odnawialne, Pozostałe wyroby Zobacz ofertę

Ortodonta Toruń

Invisalign - innowacyjne nakładki na zęby Aparat ortodontyczny Invisalign to zaawansowana tech...
Polska - Toruń 2022-01-23 Dodał: Aleksandra Kotkowska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert