Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuSektor farmaceutyczny w Grecji

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Marta Szajbel | 2016-08-23 12:08:27
farmacja, grecja, rynek farmaceutyczny

Wraz z innymi krajami takimi jak Hiszpania i Włochy, apteki w Grecji funkcjonują według tak zwanego modelu "Środziemnomorskiego" w przeciwieństwie do "Północnoeuropejskiego" modelu panującego w krajach Europy Środkowej i Północnej. Praktycznie oznacza to, rozproszenie, wielu pod względem liczby, małej wielkości aptek, w których najczęściej pracuje tylko jeden farmaceuta (zazwyczaj właściciel, który uzyskał zezwolenia na utworzenie apteki).

 

Wraz z innymi krajami takimi jak Hiszpania i Włochy, apteki w Grecji funkcjonują według tak zwanego modelu "Środziemnomorskiego" w przeciwieństwie do "Północnoeuropejskiego" modelu panującego w krajach Europy Środkowej i Północnej. Praktycznie oznacza to, rozproszenie, wielu pod względem liczby, małej wielkości aptek, w których najczęściej pracuje tylko jeden farmaceuta (zazwyczaj właściciel, który uzyskał zezwolenia na utworzenie apteki). Wdrażanie reform w sektorze farmaceutycznym rozpoczęło się znacząco od 2010 roku i nadal trwa. Najważniejsze działania rządowe, wpływające znacząco na sektor farmaceutyczny:

1) Wprowadzenie mechanizmu wycofania (poprzez dekret ministerialny). Został ustawiony nowy próg „clawback” na rok 2013 (2,4 mld Euro za farmaceutyki ambulatoryjne);

2) Nowy mechanizm ustalania cen leków (z nowym biuletynem cen, władze spodziewają się dalszego spadku cen);

3) Recepta poprzez aktywny substytut - obowiązkowe najtańsze dostępne leki substytuty (od początku 2012 roku, władze upoważniły apteki do zastępowania leków przepisanych, najtańszymi substytutami tej samej kategorii referencyjnej);

4) Zwiększenie wykorzystania leków generycznych (władze podjęły dalsze środki w celu osiągniecia wskaźnika 60% wolumenu leków stosowanych składających się z leków generycznych z ceną niższą niż podobne leki markowe i off-patentowe);

5) Obniżenie marż na leki (marża aptek została skorygowana, w celu zmniejszenia ogólnej marży zysku do nie więcej niż 15%, w tym najbardziej drogich leków);

6) Budżet recept dla każdego lekarza (określono budżet recept dla każdego lekarza w oparciu na średni koszt recepty na pacjenta);

7) ograniczenia prawne (wprowadzono środki deregulacji tj. licencjonowanie lub przynależność do organizacji zawodowej, monopolu branżowego, wymagań dotyczących własności i wymagań operacyjnych, ograniczeń dotyczących integracji poziomej i pionowej, itp.);

8) Konsolidacja EOPYY (konsolidacja wszystkich istniejących funduszy ubezpieczeń zdrowotnych w jedną uniwersalną instytucję ubezpieczenie zdrowotnego i społecznego EOPYY - Narodowy Zunifikowany Fundusz Opieki Zdrowotnej);

9) Recepta elektroniczna (elektroniczna recepta stanowi ponad 90% wszystkich recept i może dostarczać informacje w czasie rzeczywistym, niezbędnym dla ciągłego monitorowania i oceny wydatków farmaceutycznych przez EOPYY i Ministerstwo Zdrowia).

Działania te miały wpływ na stabilność ekonomiczną i biznesową rynku farmaceutycznego w Grecji. Jednak nie są traktowane przez farmaceutów, jako spójna polityka rządowa w sektorze. Pomimo trwającego od 7 lat głębokiego kryzysu finansów publicznych i licznych zapowiedzi kolejnych ekip rządowych, dotychczas nie opracowano na poziomie kraju rządowego programu polityki lekowej. Nie wprowadzono w życie żadnego mechanizmu lub systemu wsparcia producentów leków. Sektor farmaceutyczny od lat domaga się wsparcia rządowego m.in. uproszczenia i wprowadzenia jednolitych ram dla badań klinicznych, które powinny być postrzegane jako sektor strategiczny w gospodarce, a także zachęt w celu przyciągnięcia inwestycji do produkcji farmaceutycznej.

 

GRECKI RYNEK FARMACEUTYCZNY W LICZBACH.

 

Łączna sprzedaż produktów farmaceutycznych w ujęciu wartościowym - hurtownie/apteki w 2014 r. wyniosła 3,88 mld Euro, co wykazuje spadek o 2% w porównaniu do 2013 roku, natomiast sprzedaż do szpitali/EOPYY wykazuje wzrost o 4,5%. W ujęciu ilościowym (liczba sprzedanych opakowań) zanotowano spadek o 3,6%, natomiast sprzedaż do aptek/hurtowni zanotowano wzrost o 2,8%.

image002

 

Wskaźnik penetracji rynku produktów leczniczych chronionych patentem w 2014 roku osiągnął 11,2 % i był wyższy niż w innych rynkach europejskich (średnia UE 7%), co można wytłumaczyć znacznie niższymi cenami w Grecji (52% niższe niż średnia UE). Odpowiednio, udział niechronionych patentem produktów leczniczych był wyższy o 64,2% niż w latach ubiegłych. Według najnowszych dostępnych danych, wartość rynku leków bez recepty w 2014 roku wyniosła 331 mln Euro. Wykazując tendencję wzrostową w porównaniu z poprzednimi latami, co jest zgodne z wzrostowymi tendencjami samoleczenia pacjentów panującymi w tym okresie.

 

Produkcja wyrobów farmaceutycznych w Grecji pod względem wartości w 2014 roku oszacowano na 857 mln Euro, co wykazuje spadek o 2,8 % w porównaniu do 2013 roku. W ujęciu ogólnym, w porównaniu do pozostałych 23 krajowych sektorów produkcyjnych, przemysł farmaceutyczny zajmuje 10 miejsce, wykazując poważny wkład do krajowej produkcji przemysłowej kraju.

image004

 

Zatrudnienie w produkcji wyrobów farmaceutycznych w Grecji w 2014 roku wyniosło 13,3 tys. osób i wzrosło o 0,8% w stosunku do 2013 roku. Zatrudnienie w przemyśle farmaceutycznym ogółem wyniosło 0,4% całkowitego zatrudnienia w gospodarce greckiej oraz 3,6% siły roboczej w sektorze przemysłowym, osiągając wskaźnik wyższy niż średnia EE28 (2,1%).

 

image006

Import i eksport produktów leczniczych w 2014 roku wyniósł odpowiednio 2,7 mld Euro oraz 1,0 mld Euro. W porównaniu do ubiegłego roku, import spadł o 2,2%, natomiast eksportu spadł o 0,7%, a tym samym obniżył się deficyt w handlu farmaceutykami o 3,1% lub w liczbach bezwzględnych o 1,6 mld Euro w porównaniu do 1,7 mld Euro w 2013 roku.

image008

 

 

KRAJOBRAZ GRECKIEGO RYNKU FARMACEUTYCZNEGO.

 

Produkcja i dystrybucja leków jest jednym z najbardziej dynamicznych sektorów gospodarki greckiej. W 2014 roku, działało 56 międzynarodowych i 50 narodowych firm farmaceutycznych, w przybliżeniu 13,3 tys. osób było zatrudnionych przy wytwarzaniu produktów leczniczych (pracownicy sektora hurtowego nie są wliczeni), co sprawia, że ​​przemysł farmaceutyczny istotnym czynnikiem wzrostu w Grecji. Łańcuch dostaw w odniesieniu do produktów farmaceutycznych składa się z firm farmaceutycznych (zarówno producentów i importerów), hurtowników (zarówno magazynowania i dystrybucji) oraz aptek. Wszystkie produkty lecznicze są dystrybuowane za pośrednictwem hurtowni do aptek, z wyjątkiem produktów do użytku tylko w szpitalu, które są przekazywane bezpośrednio do szpitali. Sprzedaż bezpośrednia do aptek jest dopuszczalna, o ile apteki akceptują indywidualne zasady płatności określone przez firmy farmaceutyczne. W szczególnych przypadkach, lekarze i firmy farmaceutyczne mogą dostarczać pacjentom leki bezpośrednio po wydaniu zgody przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.

Segment hurtowy rynku składa się z prywatnych hurtowni i spółdzielni farmaceutów. W oparciu o dane z Panhelleńskiego Stowarzyszenia Hurtowni Farmaceutycznych w 2014 roku działało na rynku krajowym 100 hurtowników i 27 spółdzielni farmaceutów. Warto zauważyć, że każdy hurtownik pełnej linii w Grecji jest odrębnym podmiotem w przeciwieństwie do praktyk europejskich, gdzie hurtownicy pełnej linii mogą prowadzić magazyny z wielu branż.

 

image010

 

Całkowita liczby aptek w Grecji wynosi ponad 11 tys. Zagęszczenie aptek ogólnodostępnych w Grecji jest najwyższe wśród państw członkowskich UE, ze stosunkiem 99 aptek na 100 tys. mieszkańców, w porównaniu do średniej UE-27 ze stosunkiem 31 aptek na 100 tys. mieszkańców. Obecnie w Grecji zatrudnionych jest ponad 14 tys. farmaceutów, przy czym zdecydowana większość ponad 80% pracuje w aptekach niezależnych. Ponad 60% farmaceutów to kobiety, natomiast położenie centralne w rozkładzie wiekowym wynosi od 55 do 65 lat, które jest bardzo zbliżone do wieku emerytalnego. Jeśli chodzi o strukturę aptek, są to małe powierzchnie, które rzadko przekraczają 50 m2. Zgodnie z przepisami cena detaliczna aptek do ceny hurtowej wynosi obecnie 35% w odniesieniu do leków, które nie są refundowane przez fundusze zabezpieczenia społecznego, 32,4% w przypadku leków refundowanych w cenie hurtowej do 200 Euro, 16 % za leki określone na podstawie ustawy 3816 (o specjalnej cenie hurtowej w wysokości do 200 Euro i stałej kwoty 30 Euro wraz z regresywnym oprocentowaniem 8%, 7% i 6% dla leków w cenach hurtowych lub w specjalnych cenach hurtowych 201 – 500 Euro, 501 - 1.000 Euro, 1.001 Euro +), plus podatek VAT w wysokości 6,5%. Bazując na składzie konsumpcji (produkty w cenie hurtowej poniżej 200 Euro posiadają udział w rynku wynoszący 91%) oraz z uwzględnieniem zniżek i rabatów, średnia marża aptek jest szacowana na około 19%.

 

image012

 

 

CENTRALNE ZAKUPY NA POZIOMIE KRAJU – ORGANIZACJE ORAZ PROCES ZAKUPOWY.

 

Narodowa Organizacja ds. Leków (EOF) powstała w 1983 roku i jest publiczną jednostką organizacyjną Ministerstwa Zdrowia. Misją EOF jest zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia publicznego w odniesieniu do następujących produktów, sprzedawanych w Grecji:

• Produkty lecznicze przeznaczone dla ludzi i w leczeniu weterynaryjnym

• Lecznicze pokarmy pochodzenia zwierzęcego i dodatki do żywności

• Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz suplementy diety

• biocydy

• urządzenia medyczne

• kosmetyki

EOF jest wspierana w swoich pracach przez dwie spółki zależne (głównie w zakresie badań farmakologiczno - ekonomicznych i potrzeb zabezpieczenia rynku):

Centrum Badań Materiałów Biologicznych (EKEBYL) S.A. Spółka odpowiedzialna za certyfikację, kontrolę jakości oraz badania dotyczące wyrobów medycznych. Organizacja ta jest jednostką notyfikowaną w Unii Europejskiej od 1997 roku.

Instytut Badań Medycznych i Technologii (IFET) S.A. Spółka wspiera EOF poprzez sporządzanie analiz statystycznych i ekonometrycznych, opracowania programów badawczych oraz aplikacji informatycznych. IFET działa w imieniu greckich władz ochrony zdrowia i należy do szeroko rozumianego sektora publicznego.

Celem IFET jest czasowy (interwencyjny) import produktów leczniczych, przy możliwie najniższych kosztach. W tym celu Wydział Badania Rynku i Zamówień bada rynki zagraniczne głównie w Europie i USA i współpracuje z dużą liczbą wybranych i akredytowanych dostawców (przemysłu farmaceutycznego i dystrybutorów farmaceutycznych). Wyniki badań rynku oraz alternatywne rozwiązania są na bieżąco aktualizowane w celu uniknięcia niedoborów w dostawach niezbędnych produktów. IFET interwencyjnie importuje leki, po uprzednim obowiązkowym uzyskaniu zgody Narodowej Organizacji ds. Leków (EOF), w celu pokrycia niedoborów istotnego dla zdrowia publicznego produktu farmaceutycznego i prowadzi dystrybucję na rynku greckim w czterech różnych kategoriach:

1. Produkty lecznicze w ogólnym obiegu dla szpitali i hurtowni. Utrzymanie bezpieczeństwa magazynowego. (Zapas stały).

2. Produkty importowane w celu pokrycia nadzwyczajnych i nagłych potrzeb i niedoborów rynkowych zalecone przez Narodową Organizację ds. Leków (EOF) lub Ministerstwo Zdrowia. (Zasób potrzeb nagłych).

3. Produkty potrzeb specjalnych dla szpitali. Produkty w ilościach żądanych, zapasy niedozwolone. (Szpitalne zamówienia specjalne).

4. Produkty dystrybuowane bezpośrednio do pacjentów poprzez apteki. Produkty w ilościach żądanych, zapasy niedozwolone. (Małe zamówienia ekspresowe).

 

EOPYY (Narodowy Zunifikowany Fundusz Opieki Zdrowotnej) jest publiczną osobą prawną, ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego, która obejmuje ponad 98% populacji ubezpieczonych.

Większość wysoko kosztowych leków wpisanych jest na Listę Drogich Leków Refundowanych. Dystrybucja odbywa się wyłącznie poprzez apteki EOPYY lub apteki szpitalne. Na podstawie dekretu ministerialnego opublikowanego w Monitorze Rządowym 64/Β/z dnia 16.01.2014, Lista Drogich Leków Refundowanych chorób poważnych, które są objęte przepisami L.3816/2010, została podzielona na dwie odrębne listy. Pierwsza lista odnosi się do produktów farmaceutycznych, które są dostępne tylko dla użytku szpitalnego. Druga lista zawiera farmaceutyki, których stosowanie rozpoczyna się w szpitalu i może być kontynuowane na zewnątrz. EOPYY początkowo obsługiwał pięć aptek w Attyce i jeden w Salonikach. Obecnie EOPYY prowadzi 28 aptek. W miejscach, gdzie nie funkcjonują apteki EOPYY, ubezpieczony może uzyskać odpowiednie leki w lokalnych oddziałach EOPYY, po złożeniu zamówienia. Produkty, które są dostępne wyłącznie do użytku szpitalnego są sprzedawane przez EOPYY w cenach szpitalnych pomniejszonych o 5%, natomiast produkty z drugiej listy są podmiotem cen regulowanych przez Ministerstwo Zdrowia.

 

Źródła: ELSTAT (Narodowy Urząd Statystyczny Grecji). EOPYY (Narodowy Zunifikowany Fundusz Opieki Zdrowotnej), EOF (Narodowa Organizacja ds. Leków), IFET (Instytut Badań Medycznych i Technologii S.A), SFEE (Greckie Stowarzyszenie Firm Farmaceutycznych), IOBE (Fundacja Badań Ekonomicznych i Przemysłowych), EEE (Wydawnictwo Badań Naukowych S.A.), PSF (Panhelleńskie Stowarzyszenie Hurtowni Farmaceutycznych).