Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuWymiana handlowa Grecji w 2015 roku

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Marta Szajbel | 2016-06-14 12:42:02
wymiana handlowa, grecja, handel

Mimo wielkich kosztów społecznych, dewaluacja wewnętrzna w Grecji okazała się umiarkowanie skutecznym instrumentem poprawy konkurencyjności. Struktura konsumpcji nadal oparta jest o import. W latach 2010-2012 udziały Grecji w globalnym eksporcie spadły o 10,5%.

 

Mimo wielkich kosztów społecznych, dewaluacja wewnętrzna w Grecji okazała się umiarkowanie skutecznym instrumentem poprawy konkurencyjności. Struktura konsumpcji nadal oparta jest o import. W latach 2010-2012 udziały Grecji w globalnym eksporcie spadły o 10,5%. Bezwzględna wielkość greckiego eksportu zanotowała natomiast w roku 2012 spadek (o 1,7%) i wzrost o 1,8% w roku 2013. W 2014 roku nastąpił spadek o -0,5% i w 2015 roku o -5,1%. Wielkość greckiego eksportu powróciła zaledwie na poziom notowany w późnych latach 90-tych.

 

Import Grecji w 2015 roku.

W 2015 roku import Grecji wyniósł 43,6 mld Euro, podczas gdy w 2014 roku import wyniósł 48,1 mld Euro. Nastąpił spadek importu Grecji o 9,5%.

 

Import-Przywóz Grecji[1] w mln Euro

 

Styczeń - Grudzień

Zmiany w %

Rok

2013

2014

2015

2014/2013

2015/2014

Ogółem:

46.999,7

48.131,1

43.580,9

2,4

-9,5

Kraje UE

22.126,8

23.310,0

23.036,2

5,3

-1,2

Kraje Trzecie

24.872,9

24.821,1

20.544,7

-0,2

-17,2

 

W 2015 roku 52,9% greckiego importu (zakup wewnątrzwspólnotowy) przypadało na kraje UE, zakupiono na kwotę 23,0 mld Euro. Nastąpił spadek importu o 1,2% w stosunku do poziomu z 2015 roku. Wśród krajów unijnych Grecja importuje głównie z Niemiec, Włoch i Niderlandów.

W 2014 roku 47,1,% greckiego importu przypadało na Kraje Trzecie. Import osiągnął kwotę 20,5 mld Euro. Nastąpił spadek o 17,2% w stosunku do poziomu z 2014 roku. Wśród Krajów Trzecich, głównymi partnerami są; Rosja, Irak i Chiny.

 

Struktura towarowa greckiego importu (według sekcji) w 2015 roku

(mln Euro)[2]

Sekcje (SITC)

Nazwa

Kraje UE

Kraje Trzecie

0.

Żywność i zwierzęta żywe

4.150,8

 

935,0

1.

Napoje i tytoń

434,7

127,3

2.

Surowce niejadalne z wyjątkiem paliw

534,6

574,7

3.

Paliwa mineralne, smary i materiały pochodne

1.112,5

10.268,1

4.

Oleje, tłuszcze, woski zwierzęce i roślinne

160,3

110,0

5.

Chemikalia i produkty pokrewne

5.481,5

1.302,4

6.

Towary przemysłowe sklasyfikowane głównie według surowca

2.783,2

2.076,4

7.

Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy

5.032,6

3.717,5

8.

Wyroby przemysłowe różne

3.261,5

1.420,2

9.

Towary i transakcje niesklasyfikowane w SITC

84,6

13,2

 

Ogółem

23.036,2

20.544,7

 

 

Wykaz największych partnerów handlowych Grecji w 2015 roku

Najwięksi partnerzy w imporcie Grecji w 2015 r.*

L.p.

Kraj

Import (Euro)

%

 

Ogółem:

w tym:

43.580.923.063

 

100

1.

Niemcy

4.701.424.346

10,77

2.

Włochy

3.630.944.264

8,33

3.

Rosja

3.417.142.019

7,84

4.

Irak

3.010.986.901

6,91

5.

Chiny

2.551.611.950

5,85

6.

Niderlandy

2.390.789.547

5,49

7.

Francja

1.950.435.432

4,48

8.

Hiszpania

1.596.959.236

3,66

9.

Bułgaria

1.485.917.356

3,41

10.

Korea Południowa

1.472.035.499

3,38

21.

Polska

532.898.856

1,22

 

 

 

Najwięksi partnerzy w eksporcie Grecji w 2015 r.*

L.p.

Kraj

Eksport (Euro)

%

 

Ogółem:

w tym:

25.804.373.151

100

1.

Włochy

2.901.619.005

11,24

2.

Niemcy

1.876.807.071

7,27

3.

Turcja

1.710.700.253

6,63

4.

Cypr

1.530.821.242

5,93

5.

Bułgaria

1.340.705.410

5,20

6.

USA

1.246.556.872

4,83

7.

Wielka Brytania

1.079.166.078

4,18

8.

Egipt

1.042.573.261

4,04

9.

Liban

767.079.265

2,97

10

Arabia Saudyjska

737.145.897

2,86

27.

Polska

356.875.067

1,38

 

* Urząd Statystyczny Grecji (dane wstępne z dn. 5 luty 2016)

 

Eksport Grecji w 2015 roku.

W 2015 roku eksport Grecji wyniósł 25,8 mld Euro, podczas gdy w 2014 roku eksport towarów wyniósł 27,2 mld Euro. Nastąpił spadek eksportu Grecji o 5,1%.

 

Eksport-Wywóz Grecji[3] w mln Euro

 

Styczeń - Grudzień

Zmiany w %

Rok[4]

2013

2014

2015

2014/2013

2015/2014

Ogółem:

27.319,2

27.196,0

25.804,4

-0,5

-5,1

Kraje UE

12.818,1

13.103,4

13.952,3

2,2

6,5

Kraje Trzecie

14.501,1

14.092,6

11.852,1

-2,8

-15,9

 

W 2015 roku 54,1% greckiego eksportu (sprzedaż wewnątrzwspólnotowa) przypadało na kraje UE, sprzedano na kwotę 13,9 mld Euro. Nastąpił wzrost o 6,5% w stosunku do poziomu z 2014 roku. Wśród krajów unijnych Grecja eksportuje głównie do Włoch, Niemiec i na Cypr.

W 2015 roku 45,9% greckiego eksportu przypadało na Kraje Trzecie, wyeksportowano na kwotę 11,8 mld Euro. Nastąpił spadek o 15,9% w stosunku do poziomu z 2014 roku. Wśród krajów trzecich, głównymi partnerami jest; Turcja, USA i Egipt.

 

Struktura towarowa greckiego eksportu (według sekcji) w 2015 roku

(mln Euro)[5]

Sekcje (SITC)

Nazwa

Kraje UE

Kraje Trzecie

0.

Żywność i zwierzęta żywe

2.965,5

921,3

1.

Napoje i tytoń

365,3

301,8

2.

Surowce niejadalne z wyjątkiem paliw

372,7

658,4

3.

Paliwa mineralne, smary i materiały pochodne

1.999,6

5.599,8

4.

Oleje, tłuszcze, woski zwierzęce i roślinne

626,4

92,4

5.

Chemikalia i produkty pokrewne

1.954,8

766,6

6.

Towary przemysłowe sklasyfikowane głównie według surowca

2.455,6

1.680,1

7.

Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy

1.548,9

1.069,0

8.

Wyroby przemysłowe różne

1.318,9

507,8

9.

Towary i transakcje niesklasyfikowane w SITC

344,6

255,0

 

Ogółem

13.952,3

11.852,1

 

 

Bilans handlowy Grecji w 2015 roku.

Grecja od lat notuje ujemny bilans handlowy. Jednak występuje stała tendencja poprawy salda wymiany handlowej. W latach 2011-2015 sukcesywnie zmniejszała ujemny bilans handlowy. W 2015 roku deficyt wyniósł 17,8 mld Euro, wobec 20,9 mld Euro w 2014 roku. Nastąpił znaczny spadek deficytu handlowego o 15,1%, spowodowany spadkiem exportu.

 

Bilans handlowy Grecji [6] w mln Euro

 

Styczeń - Grudzień

Zmiany w %

Rok[7]

2013

2014

2015

2014/2013

2015/2014

Import

46.999,7

48.131,1

43.580,9

2,4

-9,5

Eksport

27.319,2

27.196,0

25.804,4

-0,5

-5,1

Bilans

-19.680,5

-20.935,1

-17.776,5

6,4

-15,1

 

 

 

[1] Urząd Statystyczny Grecji (dane wstępne z dn. 5 luty 2016)

[2] Urząd Statystyczny Grecji (dane wstępne z dn. 5 luty 2016)

[3] Wliczając wartość statków, dane Urząd Statystyczny Grecji ( ESYE), 5 luty 2016 (wstępne)

[4] dane za 2013, 2014, 2015 niezweryfikowane, 5 luty 2016

[5] Narodowy Urząd Statystyczny Grecji (dane wstępne z dn. 09.02.2015)

[6] włączając wartość statków, dane Urząd Statystyczny Grecji ( ESYE), 05 luty 2016 (wstępne)

[7] dane za 2013, 2014, 2015 niezweryfikowane, 5 luty 2016