Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuCypr: Program wsparcia finansowego dla firm

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Marta Szajbel | 2020-04-15 14:36:50
covid-19, cypr, wsparcie


PROGRAM WSPARCIA FINANSOWEGO – COVID-19 - CYPR

 

 1. Specjalne zwolnienia dla rodziców na opiekę nad dziećmi w wieku do 15 lat
 2. Specjalny plan całkowitego zawieszenia działalności
 3. Specjalny plan częściowego zawieszenia działalności
 4. Dodatek specjalny dla niezależnych pracowników
 5. Specjalny zasiłek chorobowy
 6. Plan wynagrodzeń pracowników Ministerstwa Edukacji
 7. Plan wsparcia dla małych firm
 8. Zawieszenie spłaty rat i odsetek od pożyczek
 9. Zawieszenie płatności rat za długi na rzecz funduszu ubezpieczeń społecznych
 10. Zawieszenie płatności podatku VAT dla przedsiębiorstw
 11. Zawieszenie obowiązku złożenia deklaracji podatkowej
 12. Zawieszenie eksmisji na 3 miesiące
 13. Odroczenie podwyższenia składek na GESY (cypryjski system opieki zdrowotnej)
 14. Przedłużenie terminu na zgłoszenie zastrzeżeń do ubezpieczenia społecznego dla osób prowadzących działalność na własny rachunek

 

Najważniejsze:

 

 1. Przyznanie tzw. „specjalnych zwolnień” dla pracowników sektora prywatnego posiadających dzieci w wieku do 15 lat - z powodu zawieszenia zajęć w szkołach (publicznych, prywatnych), żłobkach i przedszkolach. Zwolnienie może trwać maksymalnie do 4 tygodni. Zasiłek będzie przyznawany w następujący sposób.W przypadku rodzica o wynagrodzeniu poniżej 2 500 EUR: pierwszy kwota wynagrodzenia (1000 EUR) przyznawane jest jako dodatek z tytułu „zwolnienia specjalnego” i stanowi ona 60% wynagrodzenia, pozostała kwota wynagrodzenia zostanie przyznana jako zasiłek rzędu 40%. (w przypadku samotnych rodziców wskaźnik przyznania zasiłku będzie zróżnicowany odpowiednio w 70% i 50%).
 • zwolnienie zostanie przyznane, jeżeli charakter pracy rodzica nie pozwala na pracę zdalną lub pracę w elastycznych godzinach pracy
 • zwolnienie zostanie przyznane w porozumieniu z pracodawcą, pod warunkiem złożenia odpowiedniego wniosku
 • zwolnienie dot. również rodziców osób niepełnosprawnych (niezależnie od wieku)
 • czas trwania zwolnienia będzie traktowany jako okres podlegający ubezpieczeniu.

(Kwota, którą planuje przeznaczyć rząd na powyższe działania: 20 mln EUR/na miesiąc, potencjalni beneficjenci 50 000 osób)

 

2. Zawieszony plan operacyjny

Do wszystkich firm, które podjęły decyzję o zawieszeniu działalności, oraz do wszystkich firm, które będą kontynuować działalność i poniosą straty przekraczające 25% obrotu, stosuje się zawieszony plan operacyjny, mający na celu uniknięcie zwolnień, a jednocześnie zapewni otrzymywanie zasiłku dla bezrobotnych poszkodowanym pracownikom tak długo, jak firma będzie zawieszona.

 

3. Plan wsparcia dla małych firm (zatrudniających do 5 osób)

W wysokości 10 mln EUR. Warunkiem przyznania wsparcia jest utrzymanie ciągłości zatrudnienia wszystkich pracowników i spadek obrotów firmy o 25%. Plan przewiduje dotację w wysokości 70% wynagrodzenia pracowników.

 

4. Plan wsparcia dla pracowników Ministerstwa Edukacji

Planuje się przyznanie zasiłku (równowartość pełnego wynagrodzenia), około 5000 osobom zatrudnionych w tzw. “programach popołudniowych i wieczorowych” Ministerstwa Edukacji (Szkoły Muzyczne, Szkoły Sportowe, Państwowe Instytuty Edukacji, Centra Edukacji Dorosłych, całodniowe szkoły fakultatywne, programy popołudniowe i wieczorowe szkół technicznych oraz program „Działania na rzecz integracji społecznej i szkolnej”)

 

5. Przyznanie „zasiłku chorobowego” w wysokości średnio 800 EUR miesięcznie:

I. Pracownicy ze specjalnymi problemami zdrowotnymi i objęci katalogiem

przygotowanym przez Ministerstwo Zdrowia. Warunkiem jest przedstawienie zaświadczenia wystawionego przez osobistego lekarza.

II. Pracownicy objęci obowiązkową kwarantanną na podstawie nakazu władz.

III. Osoby między 63 a 65 rokiem życia, które nie otrzymują ustawowej emerytury i nadal pracują.

IV. W celu wspierania osób prowadzących działalność na własny rachunek zasiłek chorobowy będzie przyznawany w taki sam sposób, jak pracownikom.

 

6. Przedłużenie terminu składania odwołań w zakładach ubezpieczeń społecznych dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą o miesiąc, czyli do 30 kwietnia 2020 r. (Termin upłynął 31 marca 2020 r.).

 

7. Stworzenie jednostek mobilnych do obsługi osób starszych i wymagających szczególnego wsparcia, aby mogły otrzymać potrzebne im towary. Organizacje charytatywne i przedsiębiorstwa będą proszone o pomoc w realizacji celu.

 

Wypłata świadczeń będzie odbywać się w ramach procedur uproszczonych i przyspieszonych.

 

8. Rezerwa na wsparcie dla sektora opieki zdrowotnej w wysokości 100 mln EUR na zwalczanie pandemii, w tym:

- Zatrudnienie dodatkowego personelu medycznego, pielęgniarskiego i pomocniczego;

- Wsparcie dotyczące zakupu sprzętu i niezbędnych art. medycznych;

- Wzmocnienie Instytutu Neurologii i Genetyki zarówno pod względem zasobów ludzkich, jak i infrastruktury materialnej

- Wzmocnienie pogotowia ratunkowego

 

9. Zawieszenie wpłaty dodatkowej składki na ogólny system opieki zdrowotnej, zaplanowanej na 31.03.2020 r. na dwa miesiące, przez pracodawców, pracowników i państwo.

 

 

10. Tymczasowe zawieszenie na dwa miesiące obowiązku zapłaty podatku VAT dla zapewnienia płynności przedsiębiorstwom. Dotyczy przedsiębiorstw, których obrót nie przekraczał 1 mln EUR zgodnie z deklaracjami podatkowymi złożonymi w 2019 r., oraz przedsiębiorstw, których obrót spadł o ponad 25%. Zostaną podjęte ustalenia w sprawie rozłożenia na raty spłaty długów, do 11 listopada 2020 r. (dotyczy to przedsiębiorstw). Środek ten zwiększy płynność przedsiębiorstw w tym trudnym okresie.

 

11. Tymczasowe obniżenie podatku VAT z 19% do 17% na okres dwóch miesięcy oraz z 9% do 7% na okres trzech i pół miesiąca bezpośrednio po przyjęciu odpowiednich przepisów w celu wzmocnienia siły nabywczej obywateli i zwiększenia konsumpcji.

 

12. Na czas trwania wyjątkowej sytuacji zostaną wprowadzone szczególne ustalenia dla tych, którzy zostali objęci planem długu długoterminowego.

 

13. Dodatek na pobyt dla studentów za granicą: Dodatek w wysokości 750 EUR jest przyznawany na pokrycie kosztów studentów uczęszczających do uczelni za granicą, którzy nie wrócą na Cypr w okresie Świąt Wielkanocnych.

 

14. Dwumiesięczne przedłużenie obowiązku składania deklaracji podatkowych dla osób, które były do tego zobowiązane do 31.3.2020. (nowy termin 31.5.2020)

 

15. Zawieszenie wymogu zachowania gwarancji wynikających z zamówień publicznych i prywatnych w sektorze zamówień publicznych na usługi lub produkty opóźnione przez kryzys.

 

16. Wsparcie odbudowy turystyki. Dodatkowe środki w wysokości 11 mln EUR na realizację działań wspierających turystykę na Cyprze w okresie od czerwca do września 2020 r. we współpracy z liniami lotniczymi i operatorami podróży. Działania mające na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej w okresie od października 2020 r. do marca 2021 r.

 

17. Sektor bankowy: środki wspierające pożyczki bankowe. Zgodnie z nowymi środkami cypryjskie instytucje finansowe będą mogły uzyskać płynność na znacznie korzystniejszych warunkach. Ponadto bank centralny Cypru rozważa dodatkowe środki lokalne, które zostaną ogłoszone przez prezesa banku centralnego w ciągu najbliższych dni.

 

18. Wprowadzenie ograniczenia cen produktów higieny osobistej (masek, środków antyseptycznych, antybakteryjnych płynów, mydeł itp.)

 

19. Osoby pracujące w służbie publicznej i edukacyjnej w nadchodzącym miesiącu będą działać w następujący sposób:

 •  w miarę możliwości z własnych domów,
 • służąc obywatelom w nagłych przypadkach

 

Podstawowe usługi są wyłączone z powyższego. Ministrowie określą potrzeby swojego ministerstwa i departamentów w zakresie właściwego planowania pracy.

W odniesieniu do Służby Edukacyjnej Minister Edukacji i Kultury jest upoważniony do opracowania programu na potrzeby edukacyjne w okresie niedziałania szkół publicznych w celu wykorzystania technologii do prowadzenia programu edukacyjnego.

 

 

Źródło: https://www.pio.gov.cy

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Dentysta Toruń

Invisalign - przezroczysty aparat ortodontyczny Nakładki na zęby Invisalign to nowoczesna tech...
Polska - Toruń 2022-01-23 Dodał: Aleksandra Kotkowska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Ortodonta Toruń

Invisalign - innowacyjny aparat na zęby Nakładki zębowe Invisalign to zaawansowana technologia...
Polska - Toruń 2022-01-23 Dodał: Aleksandra Kotkowska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, Energia i surowce odnawialne, Pozostałe wyroby Zobacz ofertę

Ortodonta Toruń

Invisalign - innowacyjne nakładki na zęby Aparat ortodontyczny Invisalign to zaawansowana tech...
Polska - Toruń 2022-01-23 Dodał: Aleksandra Kotkowska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert