Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuRynek systemów fotowoltaicznych w Grecji

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Marta Szajbel | 2019-10-23 15:50:01
fotowoltaika, grecja


Kluczowe dla strategicznej roli Grecji w szerszym regionie jest jej położenie geograficzne, dzięki któremu stanowi ona swoisty „pomost” pomiędzy Wschodem a Zachodem. Duża dostępność energii odnawialnej (wiatr, energia wodna, biomasa, energia geotermalna, energia słoneczna) w połączeniu z prowadzonymi na szeroką skalę projektami infrastrukturalnymi z udziałem Grecji (gazociągi TAP-IGB-EastMed, wydobycie ropy naftowej) pokazują, iż Grecja posiada doskonałe predyspozycje, aby zostać jednym z kluczowych graczy w kształtowaniu koszyka energetycznego UE, a tym samym przyczynić się do zapewnienia nowych możliwości inwestycyjnych. Ze względu na korzystne warunki atmosferyczne (250 dni/3000 godzin nasłonecznienia rocznie, duży potencjał wiatru) i łagodny klimat Grecja posiada duże moce produkcyjne, głównie w sektorze energii odnawialnej. W ostatnich latach grecki system energetyczny charakteryzuje się:

• wysokim zużyciem paliw konwencjonalnych, które oparte są w dużej mierze na węglu brunatnym. Węgiel brunatny został strategicznie wybrany do produkcji energii elektrycznej po kryzysie naftowym mającym miejsce w latach 70.

• dużą zależnością od importu (nierafinowana ropa naftowa, produkty ropopochodne, gaz ziemny)

• rosnącą penetracją gazu ziemnego w końcowym zużyciu, ale nadal stanowi jedynie niewielką część całkowitego zużycia i jest daleka od średniej europejskiej

• znaczący rozwój OZE i poprawa efektywności energetycznej, w wyniku przyjęcia przez Grecję „zielonej” polityki europejskiej i krajowej.

Grecki sektor energetyczny ma bardzo duży udział w wartości dodanej brutto, w porównaniu z większością krajów europejskich. Oczekuje się, że w nadchodzących latach wykaże on znaczny wzrost, napędzany głównie przez następujące kluczowe czynniki:

• Wymagana optymalizacja koszyka energetycznego, polegająca na zmniejszeniu energii z paliw kopalnych i dalszym wzroście energii odnawialnej. Zmiana ta jest spowodowana zarówno polityką UE dot. zmianą do 2030 roku składu koszyka energetycznego (wymóg 27% OZE), jak i preferencją dot. korzystania z tańszych źródeł energii, takich jak gaz

• Krajowy program prywatyzacji, który obejmuje prywatyzację dużych przedsiębiorstw energetycznych, takich jak Public Power Corporation (PPC), National Gas System Operator (DESFA), Public Gas Company (DEPA) i Greek Petroleum

• Dalsza liberalizacja rynków energii elektrycznej i gazu oraz dalsze oddzielenie wytwarzania i dostaw od sieci przesyłowych

• Potencjał Grecji, by stać się europejską bramą dla tranzytu gazu ziemnego, energii elektrycznej i ropy naftowej dzięki przyszłym projektom, takim jak gazociąg TAP-IGBEastMed, poszukiwanie i wydobycie gazu i ropy.

• Podejmowane są wysiłki w celu poprawy efektywności energetycznej i zmniejszenia kosztów napędzane przez takie technologie, takie jak inteligentne liczniki/pomiary, oświetlenie LED, technologie Smartgrid, energooszczędne budynki itp.

• Ważne inicjatywy rozwoju infrastruktury energetycznej, takie jak połączenie wysp greckich ze zintegrowanym układem napędowym (ADMIE).

 

Rynek systemów fotowoltaicznych w Grecji w ostatnich latach:

Zmienność i niepewność, która charakteryzowała w ostatnich latach grecką gospodarkę krajową, dodatkowo spotęgowana przez brak możliwości dofinansowania i zmiany strukturalne (retrospektywne cięcia dopłat, zawieszenie licencji fotowoltaicznych, dostosowanie cen sprzedaży itp.) drastycznie wpłynęły na ograniczenia nowych inwestycji w projekty dot. odnawialnych źródeł energii. Należy zaznaczyć, iż w ostatnich latach na terenie Grecji powstało wiele firm prowadzących działalność w zakresie importu, badań oraz instalacji systemów fotowoltaicznych. Jednakże nadal, na niskim poziomie kształtuje się liczba firm działających w sektorze energetyki wiatrowej, są to w szczególności firmy, które budują lub obsługują farmy wiatrowe, albo importują turbiny wiatrowe bezpośrednio od zagranicznych firm, bądź kupują je od krajowych spółek zależnych lub oddziałów zagranicznych grup. Sektor energii odnawialnej w Grecji odnotował w ostatnich latach silny wzrost, szczególnie w latach 2010–2013. Aby zaspokoić popyt na niezbędny sprzęt, nastąpił dynamiczny wzrost liczby firm zajmujących się zakupem systemów fotowoltaicznych. Po zaobserwowanym szybkim wzroście dynamika przemysłu fotowoltaicznego ustała. Problemy takie jak spłata producentów energii elektrycznej, brak finansowania ze strony bankowego na ukończenie istniejących projektów i realizacja nowych inwestycji oraz zmiana ram instytucjonalnych zahamowały rozwój sektora energii odnawialnej. Na terenie Grecji produkowane są mocowania fotowoltaiczne (stałe i ruchome), transformatory, kable, tablice rozdzielcze i inny sprzęt elektryczny, a także wyposażenie pomocnicze dla stacji fotowoltaicznych (materiał ogrodzeniowy, rury, przewody itp.) natomiast podstawowe urządzenia takie jak panele jak i większość systemów operacyjnych importowane są z zagranicy. Należy zaznaczyć, że większość paneli fotowoltaicznych i falowników (power inwerter) importowana jest z Chin.

W ostatnich latach zaobserwowano także duży spadek w zakresie importu części do systemów fotowoltaicznych. W roku 2012 import wyniósł 944 mln EUR, natomiast dwa lata później, w roku 2014 było to tylko 37 mln EUR. Turbiny wiatrowe w głównej mierze importowane są z Niemiec. W roku 2014 grecki import systemów energii wiatrowej spadł o 23% w porównaniu z rokiem 2013. W latach 2010–2013 roczna moc zainstalowana w źródłach fotowoltaicznych gwałtownie wzrosła, a dynamiczny rozwój rynku doprowadził do uruchomienia szeregu firm dostarczających i instalujących systemy OZE. W latach następnych odnotowano swobodny spadek. W latach 2012-2015 roczna moc zainstalowana systemów wiatrowych wahała się, jednakże pozostła niższa a niżeli w roku 2011. W roku 2015 r. wyniosła ona 114 MW z porównaniu z 168 MW w 2014 r. (spadek o 32%). Wartość całego rynku krajowego po okresie wahań ostatecznie spadła o 33% w roku 2015. W ostatnich latach greckie Ministerstwo Środowiska i Energii oraz Ministerstwo Gospodarki wspierały i promowały duże projekty inwestycyjne, takie jak gazociąg TAP, a także nowy terminal gazu skroplonego w Revithousa. oraz znaczące inwestycje w sektorze OZE. Fakt ten, w połączeniu ze wzmocnionych ram regulacyjnych dla inwestycji energetycznych stwarza doskonałe możliwości inwestycyjne we wszystkich sektorach przemysłu energetycznego. Przykłady udanych inwestycji na terenie Grecji:

• Amerykański Third Point Gas wszedł do kapitału zakładowego Energan Oil & Gas (grecka firma zajmująca się poszukiwaniem i wydobyciem ropy i gazu) poprzez zastrzyk kapitałowy w wysokości 60 milionów USD

• Qatar Petroleum International (QPI) i grecka GEK TERNA podpisały umowę nabycia udziałów w elektrowni HERON II, co jest pierwszą inwestycją QPI w Grecji. HERON II jest dziś najbardziej wydajną elektrownią w Grecji

• Chiński Shenhua zawarł umowę partnerską z Grupą Copelouzos w celu opracowania projektów OZE i modernizacji zakładów produkcji węgla brunatnego w ramach planu inwestycyjnego o wartości 3 miliardów euro

• China State Grid nabył 24% udziałów niezależnego operatora przesyłu energii (ADMIE) za 320 milionów euro

• Kanadyjski fundusz inwestycyjny Fairfax Holdings stał się trzecim co do wielkości udziałowcem greckiej grupy energetycznej Mytileneos, nabywając 5% udziałów w kapitale zakładowym o wartości około 30 mln EUR (41 mln USD)

• Amerykański York Capital Management ogłosił inwestycję o wartości 100 milionów euro (€), nabywając 10% udziałów w greckiej grupie energetycznej GEK TERNA

Główne możliwości inwestycyjne:

• Stworzenie nowej infrastruktury transportu gazu (terminale skroplonego gazu ziemnego, rurociągi gazu ziemnego, systemy dystrybucji gazu ziemnego) • Międzynarodowe przetargi publiczne na poszukiwanie węglowodorów w różnych regionach Grecji

• Rozwój projektów OZE (parki wiatrowe i słoneczne, projekty dotyczące biomasy i geotermii itp.)

• Inwestycje w efektywność energetyczną i oszczędność energii

• Prywatyzacja majątku państwowego

• Połączenie centralnego systemu przesyłowego energii elektrycznej z wyspami greckimi oraz modernizacja / rozbudowa krajowych transgranicznych połączeń elektrycznych (Maritsa East, EuroAsia InterConnector)

Obecnie w Grecji, rozpoczyna się nowy cykl inwestycji w fotowoltaikę. Zgodnie z informacjami zarówno rolnicy jak i wspólnoty energetyczne otrzymują 10% premii do cen sprzedaży energii wytwarzanej przez systemy fotowoltaiczne. Ponadto ustawa 4602/19 daje rolnikom dodatkową możliwość, zgodnie z którą osoba fizyczna jako zawodowy rolnik może wdrożyć do dwóch projektów instalacji fotowoltaicznej o mocy do 500 KW. W roku 2018 grecki Regulatory Authority For Energy wprowadziło nowy system cenowy dla projektów OZE. Projekty adresowane są do firm posiadających dojrzałe projekty w sektorze zielonej energii, w szczególności w kategoriach fotowoltaicznych i elektrowni wiatrowych.

 

Isotone linki:

Ministry of Environment, Energy & Climate Change 

Centre for Renewable Energy Sources

Public Power Corporation Public Gas Corporation S.A.

Hellenic Petroleum S.A.

Hellenic Association of Photovoltaic Companies Hellenic Association for Cogeneration of Heat & Power

http://hacchp.gr/en/

Hellenic Biomass Association

Hellenic Hydrocarbon Resources Management

 

Źródła: (ICAP Group SA); Enterprise Greece

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Produkcja podzespołów i elementów miedzianych

Przedsiębiorstwo ELECTRIS świadczy usługi w zakresie produkcji elementów i części z miedzi dla m....
Polska - Maków Podhalański 2020-11-23 Dodał: Magdalena Sikora Transport i logistyka, Energia i surowce odnawialne, Produkcja i przetwórstwo metali, Górnictwo i przemysł wydobywczy Zobacz ofertę

Pellet - EnPlus A1 (6/8mm)

Wood pellets - wholesale
Polska - WROCŁAW 2020-11-23 Dodał: Albert Kerno Energia i surowce odnawialne Zobacz ofertę

Taśma z nadrukiem - Taśmy pakowe z nadrukiem - Hurt i Detal

Taśmy z nadrukiem dla Twojej firmy w ilościach hurtowych i detalicznych. Realizuje zamówienia w c...
Polska - WARSZAWA 2020-10-21 Dodał: Paweł Bednarski Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert