Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuW Grecji pora na wzrost!

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Marta Szajbel | 2019-02-28 12:37:50
aktualnosci, grecja, raport, dane statystyczne

Grecja znacznie poprawiła saldo budżetu i saldo rachunku bieżącego, Sprawozdania Komisji Europejskiej.

Grecja w ostatnich latach znacznie poprawiła saldo budżetu i saldo rachunku bieżącego - stwierdziła Komisja Europejska w swoim raporcie semestralnym na temat koordynacji polityki gospodarczej opublikowanym 27 lutego br.
Grecka gospodarka kontynuuje odbudowę w 2018 r., zarówno pod względem wzrostu, jak i zatrudnienia. Prognozuje się przyspieszenie wzrostu realnego PKB w 2019 r. i 2020 r. Inwestycje mają stać się największym czynnikiem wzrostu PKB, podczas gdy wkład eksportu netto powinien się zatrzymać, ponieważ popyt krajowy silnie zależy jest od importu.

Przeprowadzono istotne reformy mające na celu poprawę klimatu biznesowego i odblokowanie prywatnych inwestycji. Oczekuje się, że reformy przyniosą efekty, ale należy je kontynuować w celu długotrwałej poprawy klimatu inwestycyjnego.
Grecja pomyślnie przywróciła równowagę budżetową i ma ją utrzymać w ciągu następnych lat. Saldo obrotów bieżących jest nadwyżkowe od 2016 r., a saldo pierwotne (tj. saldo ogólne z wyłączeniem płatności odsetkowych) zostało przekroczone po raz czwarty z rzędu w 2018 r. Przewidywany budżet na 2019 r. zapewnia osiągnięcie pierwotnego celu nadwyżkowego w wysokości 3,5% PKB w 2019 r.

W nadchodzących latach każda nadwyżka finansowa powinna zapewnić możliwość przyjęcia reform, aby finanse publiczne były bardziej przyjazne dla wzrostu (takie jak środki już uchwalone na rok 2020 w celu poszerzenia podstaw podatkowych przy jednoczesnym obniżeniu stawek podatkowych dla przedsiębiorstw i pracowników). Wzmocnienie inwestycji będzie miało kluczowe znaczenie dla długoterminowego wzrostu. Obszary priorytetowe dla inwestycji sektora publicznego i prywatnego obejmują dziedziny takie jak: transport i logistyka; zrównoważona regeneracja obszarów miejskich i obszarów mniej atrakcyjnych; efektywność energetyczna i infrastruktura; ochrona środowiska; technologie cyfrowe, zatrudnienie, edukacja i szkolenia, sprawy społeczne, zdrowie oraz badania i rozwój, głównie poprzez rozwój strategii inteligentnej specjalizacji w takich sektorach jak przemysł rolno-spożywczy i turystyka.
Chociaż Grecja nie otrzymała zaleceń dla poszczególnych krajów w 2018 r., zobowiązała się do kontynuowania i zakończenia wszystkich kluczowych reform przyjętych w ramach europejskiego programu na rzecz stabilności, a w czerwcu 2018 r. podjęła ściśle określone zobowiązania wobec europejskich partnerów. Komisja monitoruje te zobowiązania
w ramach "wzmocnionego nadzoru". Jeśli chodzi o cele krajowe, w ramach strategii "Europa 2020", Grecja osiąga dobre wyniki w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz jest na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów w zakresie badania i rozwoju, wykorzystania odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej.

 

Na podstawie artykułu: “Greece has substantially improved budget balance and current account balance, EU Commission reports”

Źródło: http://www.ana.gr - Thursday, 28 February 2019