Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPerspektywy i prognoza rozwoju współpracy gospodarczej Polski z Grecją

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Marta Szajbel | 2018-03-28 12:35:24
wspolpraca, grecja, polska, wzrost, przyszlosc, wymiana handlowa, dane statystyczne

Dane Narodowego Urzędu Statystycznego Grecji pomijające w metodologii „jednostki pływające”, wskazują, że Polska, jako jedyny kraj podczas najgłębszego kryzysu gospodarczego w dziejach nowożytnej Grecji, w ostatnich pięciu latach zdołała zwiększyć eksport o ponad 112 proc.

Wymiana handlowa

Biorąc pod uwagę coraz większe zainteresowanie współpracą polskiego i greckiego biznesu, wraz z poprawą sytuacji gospodarczej w Grecji należy się spodziewać zwiększenia obrotów handlowych.

Dane Narodowego Urzędu Statystycznego Grecji pomijające w metodologii „jednostki pływające”, wskazują, że Polska, jako jedyny kraj podczas najgłębszego kryzysu gospodarczego w dziejach nowożytnej Grecji, w ostatnich pięciu latach zdołała zwiększyć eksport o ponad 112 proc. W ostatnich pięciu latach polsko-greckie obroty cechuje wielka dynamika wzrostu, zwłaszcza po stronie polskiego eksportu, przy wzrastającym dodatnim dla Polski saldzie wymiany handlowej. W latach 2012-17 wzrost wzajemnej wymiany handlowej wyniósł (91,8%), wysoki wzrost odnotował grecki eksport (65,0%), imponująco wzrósł import Grecji z Polski (112,1%).

Wzrost wartości polskiego eksportu w 2017 roku zanotowano we wszystkich grupach oprócz grupy „wyroby przemysłu elektromaszynowego” głownie za przyczyną wielkiego spadku eksportu wynoszącego 87%, w sekcji „statki pasażerskie, towarowe, promy”. Polski eksport w tej sekcji wyniósł jedynie 11,3 mln Euro w stosunku do 89,7 mln Euro w 2016 oraz 135,0 mln Euro w 2015 r. Pomimo tego, wzrosty w pozostałych grupach były na tyle znaczące, że zrównoważyły dramatyczne spadki związane z remontem greckich statków. Główny Urząd Statystyczny w Warszawie podał, że polski eksport do Grecji w 2017 roku wyniósł 816,0 mln Euro. Gdyby wartości w sekcji „statki pasażerskie, towarowe, promy” były na poziomie lat 2014/2015, polski eksport mógłby osiągnąć wartość 1 mld Euro. Dlatego pomimo nadal obowiązującej instytucji kontroli przepływu kapitału, który ogranicza działalność przedsiębiorstw zajmujących się importem, perspektywy wzrostu wartości wymiany handlowej są bardzo realne.

 

Dużą szansą dla polskiego eksportu jest rynek produktów rolno-spożywczych oraz asortyment HORECA. Grecki import sektora rolno-spożywczego szacowany jest na 5,5 mld Euro. Udział polskiego eksportu do Grecji w tym sektorze systematyczne wzrasta. W 2017 roku wyniósł 209,8 mln Euro. W ostatnich latach przekracza 30% całego polskiego eksportu do Grecji. Od 2012 roku wartość polskiego eksportu produktów rolno - spożywczych do Grecji wzrosła o 127,1%.

POLSKA - GRECJA 2012/2017(9)

'G01 ARTYKUŁY ROLNO-SPOŻYWCZE (w Euro)

Rok

2012

2017

Dynamika % 2012/2017

Eksport

92.333.741

209.687.093

127,1%

 

 

 

 

 

 

 

Grecki rynek żywności i napojów oraz przemysł gastronomiczny jest najszybciej rozwijającym się w całym basenie Morza Śródziemnego. Występuje tu niewątpliwy związek z turystyką dlatego asortyment HORECA, dotyczący wyposażenia hoteli i restauracji to szansa dla polskiego eksportu. Grecja posiada 40 tys. obiektów zakwaterowania, 6.5 tys. firm; importerów i dystrybutorów, 4 tys. oddziałów w posiadaniu 30 sieci supermarketów, 4,5 tys. pojedynczych supermarketów, 30 tys. minimarketów, 65 tys. firm cateringowych, 25 tys. lokali gastronomicznych Snack Cafe. Prognozy są bardzo optymistyczne. Liczba przyjazdów turystycznych w Grecji w 2017 przekroczyła 28 mln, natomiast szacunki na 2018 rok przewidują przyjazd ponad 30 mln turystów.

Dużą szansą dla polskiego przemysłu stoczniowego jest grecki rynek żeglugi morskiej. Greckie flota transportowa jest największą morską flotą transportową na świecie, stanowi około 43 % floty europejskiej i około 15 % floty światowej. Polski eksport w sekcji statki pasażerskie, towarowe, promy w 2016 r., wyniósł 135 mln Euro i może nadal osiągać ten poziom, a nawet być wyższy. Jest to szansa dla polskich stoczni. Dlatego wśród greckich armatorów należy prowadzić promocję aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych w Polsce. Polska zainteresowana jest nawiązaniem długotrwałych relacji biznesowych z armatorami greckimi i może być perspektywicznym partnerem Grecji w zakresie remontu i budowy jednostek pływających.

Dlatego podobnie jak w latach ubiegłych do perspektywicznych branż i towarów dla polskiego eksportu należą:

  • Żywność, produkty rolno-spożywcze, mięso, głównie wołowe i cielęcina i przetwory z mięsa oraz bydło wołowe, przetwory spożywcze zawierające kakao, grzyby, głównie pieczarki, cukier i wyroby cukiernicze, tytoń i wyroby tytoniowe, mleko i przetwory mleczne oraz przetwory zbożowe,
  • Wyroby chemiczne, w tym: kosmetyki, farmaceutyki, odczynniki i komponenty chemiczne.
  • Wyroby przemysłowe, gazomierze, liczniki, części i akcesoria, maszyny i urządzenia, urządzenia do cyfrowego przetwarzania danych, pralki, chłodziarki, opony pneumatyczne, pojazdy mechaniczne, meble z drewna.
  • Sektor stoczniowy.

Instytucje wspierające polski eksport w Grecji powinny prowadzić działania w tych kierunkach, zachęć polskich przedsiębiorców do aktywności na rynku greckim i kontynuować wszystkie działania promocyjne realizowane dotychczas przez WPHI Ambasady RP w Atenach, corocznie zwiększając ich zakres i dynamikę. Koncentrować się na perspektywicznych branżach, które tworzą szansę do nawiązania nowych kontaktów dla polskich eksporterów z sektora rolno – spożywczego, chemicznego, maszynowego, szeroko pojętego asortymentu HORECA oraz stoczniowego. Utrzymywać dobre relacje z władzami lokalnymi i biznesem poszczególnych regionów turystycznych oraz nawiązywać nowe w regionach które nie współpracowały dotychczas z Polską. WPHI Ateny prognozuje wzrost eksportu do Grecji w 2018 r. na poziomie 100 mln Euro. Dlatego uwzględniając wyniki 2017 roku oraz możliwość zastosowania na rynku greckim nowych programy rządowych wspierających eksport, a także zakładając wzrost eksportu w sekcji „statki pasażerskie, towarowe, promy” należy przyjąć prognozę, że w 2018 roku wartość polskiego eksportu przekroczy 1 mld Euro.

 

[9] Główny Urząd Statystyczny - Portal Statystyki Publicznej, (Baza Handel Zagraniczny)