Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuWymiana handlowa między Grecją a Polską w 2017 roku

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Marta Szajbel | 2018-03-28 12:29:50
wzrost, wymiana, polska, grecja, współpraca, dane statystyczne, 2017, statystyki

Od wielu lat występowała poważna różnica w statystykach polskich i greckich dotyczących wzajemnej wymiany handlowej. Różnica w wolumenie obrotów handlowych pomiędzy obu statystykami wynika głównie z odmiennych metod urzędów statystycznych obu krajów, stosowanych dla sekcji „jednostki pływające”

Obroty handlowe

 

Od wielu lat występowała poważna różnica w statystykach polskich i greckich dotyczących wzajemnej wymiany handlowej. Różnica w wolumenie obrotów handlowych pomiędzy obu statystykami wynika głównie z odmiennych metod urzędów statystycznych obu krajów, stosaowanych dla sekcji „jednostki pływające”

Ponieważ udział Polski w imporcie Grecji w 2017 r. w tej sekcji był niewielki dane polskie i greckie za 2017 r. praktycznie się pokrywają.

 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie - Baza Handel Zagraniczny, w 2017 roku odnotowano wynik wymiany handlowej pomiędzy Polską i Grecją na poziomie 2016 roku. Obroty handlowe znacznie przekroczyły miliard euro osiągając wartość 1.267,9 mln Euro, co oznacza, że osiągnięto porównywalną wartość do osiągniętej w 2016 roku (1.270,0 mln Euro). Dobry wynik w 2017 r., odnotował polski eksport do Grecji, który po raz drugi w historii przekroczył 800 mln euro osiągając wartość 816,0 mln Euro, co oznacza, ze nastąpił wzrost o 1,0% w stosunku do roku poprzedniego (811,3 mln Euro). Polski import z Grecji w 2017 roku wyniósł 451,9 mln Euro i był na poziomie 2016 roku (458,7 mln Euro). Nadwyżka handlowa Polski w wymianie handlowej z Grecją w 2017 roku wyniosła 364,1 mln Euro i jest najwyższą w historii wymiany handlowej z Grecją.

Wzrost wartości polskiego eksportu w 2017 roku zanotowano we wszystkich grupach oprócz grupy „wyroby przemysłu elektromaszynowego” głownie za przyczyną wielkiego spadku eksportu wynoszącego 87%, w sekcji „statki pasażerskie, towarowe, promy”. Polski eksport w tej sekcji wyniósł jedynie 11,3 mln Euro w stosunku do 89,7 mln Euro w 2016 oraz 135,0 mln Euro w 2015 r. Jednak wzrosty w pozostałych grupach były na tyle znaczące, że zrównoważyły dramatyczne spadki związane z remontem greckich statków.(3)

 

Dane Narodowego Urzędu Statystycznego Grecji pomijające w metodologii „jednostki pływające”, wskazują, że w ostatnich pięciu latach polsko-greckie obroty cechuje wielka dynamika wzrostu, zwłaszcza po stronie polskiego eksportu, przy wzrastającym dodatnim dla Polski saldzie wymiany handlowej. Polska, jako partner handlowy w 2017 roku znajduje się na 18 miejscu w imporcie i 19 miejscu w eksporcie Grecji.

Obroty handlowe w 2017 roku pomiędzy Grecją i Polską znacznie przekroczyły miliard euro osiągając wartość 1.229,4 mln Euro i wzrosły o 19,8% w porównaniu do 2016 roku.

 

Obroty handlowe Grecji z Polską (4) w mln Euro

 

Styczeń - Grudzień

Zmiany w %

Rok

2015

2016

2017

2016/2015

2017/2016

Obroty

875,4

1.026,1

1.229,4

17,2

19,8

 

 

Eksport Grecji do Polski

 

W eksporcie Grecji do Polski w ostatnich pięciu latach występuje stała dynamika wzrostu. Eksport Grecji do Polski w 2017 roku wzrósł o 58,5 mln Euro w stosunku do 2016 roku. Eksport Grecji do Polski w 2017 roku wyniósł 457,6 mln Euro i wzrósł o 14,7% w porównaniu do 2016 roku.

 

Eksport Grecji do Polski (5) w mln Euro

 

Styczeń - Grudzień

Zmiany w %

Rok

2015

2016

2017

2016/2015

2017/2016

 

340,5

399,1

457,6

17,2

14,7

 

 

Import Grecji z Polski

 

W imporcie Grecji z Polski od pięciu lat występuje stała dynamika wzrostu. W 2017 roku import Grecji z Polski wzrósł o 144,8 mln Euro w stosunku do 2016 roku. Import Grecji z Polski w 2017 roku wyniósł 771,8 mln Euro i wzrósł o 23,1% w porównaniu do 2016 roku.

 

Import Grecji z Polski (6) w mln Euro

 

Styczeń - Grudzień

Zmiany w %

Rok

2015

2016

2017

2016/2015

2017/2016

 

534,9

627,0

771,8

17,2

23,1

 

 

Saldo wymiany handlowej

 

Od wielu lat Grecja ma ujemne saldo wymiany handlowej z Polską. Nadwyżka handlowa Polski w wymianie handlowej z Grecją w 2016 roku wyniosła 227,9 mln Euro i wzrosła o 17,2% w stosunku do 2015 roku.

W 2017 roku nadwyżka handlowa Polski wzrosła o 86,3 mln Euro w stosunku do 2016 roku. Nadwyżka handlowa Polski w wymianie handlowej z Grecją w 2017 roku wyniosła 314,2 mln Euro i wzrosła o 15,9% w porównaniu do 2016 roku. Jest najwyższą w historii wymiany handlowej z Grecją.

 

Saldo wymiany handlowej Grecji z Polską (7) w mln Euro

 

Styczeń - Grudzień

Zmiany w %

Rok

2015

2016

2017

2016/2015

2017/2016

Saldo

-194,4

-227,9

-314,2

41,5

37,9

 

 

 

Struktura towarowa wymiany handlowej

 

Analiza struktury towarów wskazuje, że w wielu grupach wzajemna wymiana ma charakter komplementarny. Dominuje żywność i zwierzęta żywe, wyroby przemysłowe, chemikalia. We wszystkich najważniejszych sekcjach sytuacja jest korzystna dla Polski. W wymianie dotyczącej artykułów rolno-spożywczych: żywność, zwierzęta żywe, napoje i tytoń, oleje, tłuszcze, woski zwierzęce i roślinne (grupy CN 0+1+4) – nadwyżka w imporcie Grecji wyniosła 102,6 mln Euro. W wymianie chemikaliów (grupa CN 5) nadwyżka w imporcie Grecji wyniosła 29,5 mln Euro. Wymiana wyrobami przemysłowymi (grupy CN 6+7+8) – to ponad 197,6 mln nadwyżki w imporcie Grecji.

Analiza danych dotyczących głównych 10 produktów w wzajemnej wymianie handlowej w eksporcie potwierdza te wnioski. W 2017 roku grecki eksport do Polski głównych 10 produktów, to 46,7% całości eksportu, natomiast polski eksport głównych 10 produktów do Grecji to 27,5% całości eksportu w tym okresie.

 

Import i eksport Grecji w wymianie handlowej między Grecją i Polską w 2017 (8)

Grupy CN

NAZWA SEKCJI

(wg SITC)

IMPORT

(Euro)

% w imporcie ogółem

EKSPORT

(Euro)

% w eksporcie ogółem

0.

Żywność i zwierzęta żywe

177.078.080

22,92

106.591.503

23,27

1.

Napoje i tytoń

54.872.631

7,10

21.191.667

4,63

2.

Surowce niejadalne z wyjątkiem paliw

7.132.820

 

0,92

7.934.477

 

1,73

3.

Paliwa mineralne, smary i materiały pochodne

5.240.718

 

0,68

13.660.456

 

2,98

4.

Oleje, tłuszcze, woski zwierzęce i roślinne

259.430

 

0,03

1.842.997

 

0,40

5.

Chemikalia i produkty pokrewne

110.239.670

14,27

80.691.295

17,62

6.

Towary przemysłowe sklasyfik. głównie według surowca

124.896.722

 

16,16

157.556.198

 

34,40

7.

Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy

154.826.593

 

20,04

44.045.579

 

9,62

8.

Wyroby przemysłowe różne

138.189.925

17,88

18.681.218

4,08

9.

Towary i transakcje niesklasyfikowane w SITC

147

 

0,0

5.777.888

 

1,26

Ogółem

 

772.736.736

100%

457.973.278

100%

 

 

W imporcie Grecji z Polski należy wskazać na konsekwentnie wysoki udział mięsa z bydła w różnej postaci, który osiągnął wartość 29.6 mln Euro. Należy jednak zwrócić uwagę na konsekwentny wzrost sprzedaży w pozycji części i akcesoria do liczników gazowych, ciekłych i energii elektrycznej, który w 2016 r. osiągnął wielkość 44,2 mln Euro, przekraczając o ponad 4,1 mln Euro wynik osiągnięty w 2016 roku (40,1 mln Euro). Udział części i akcesoriów liczników do energii elektrycznej stanowi 5,7% całego importu Grecji z Polski i jest polskim flagowym produktem eksportowym do Grecji. Następne w kolejności są papierosy zawierające tytoń o wartości 32,0 mln, wzrost o 1,5 mln Euro.

 

W eksporcie Grecji do Polski dominuje aluminium w różnej postaci, którego sprzedaż osiągnęła wartość 88,9 mln Euro, przekraczając o ponad 28,8 mln Euro wynik osiągnięty w 2016 roku (60,1 mln Euro). Udział aluminium stanowi 19,4% całego eksportu Grecji do Polski i jest greckim flagowym produktem eksportowym do Polski. Następne w kolejności są farmaceutyki o wartości 28,7 mln Euro, wzrost o 7,0 mln Euro oraz rury w rodzaju stosowanych do rurociągów naftowych lub gazowych, których sprzedaż osiągnęła wartość18,6 mln przekraczając o ponad 2,6 mln Euro wynik osiągnięty w 2016 roku (16,0 mln Euro). Należy zauważyć że sprzedaż do Polski pomarańczy, świeżych lub suszonych spadła z 20,1 mln Euro w 2016 roku do 10,5 mln Euro w 2017 roku (-47,8%).

 

Główne produkty w imporcie Grecji z Polski w 2017 roku (w Euro)

L.p.

SITC 5

Produkty

Wartość

 

 

Ogółem:

772 736 736

1

'87319'

Części i akcesoria do liczników gazowych, ciekłych i energii elektrycznej

44 185 312

2

'12220'

Papierosy zawierające tytoń

31 955 604

3

'59869'

Kompozyty diagnostyczne lub odczynniki laboratoryjne

20 878 665

4

'89842'

Magnetyczne nośniki danych

19 424 656

5

'75230'

Maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych.

18 100 107

6

'64295'

Numeryczne jednostki przetwarzania, nawet jeśli są przedstawione z resztą systemu

16 818 375

7

'54293'

Leki, gdzie indziej niesklasyfikowane, w odmierzonych dawkach lub opakowaniach do sprzedaży detalicznej

16 084 207

8

'77511'

Maszyny do prania także suszące

15 788 007

9

'01111'

Mięso z bydła, z kością, świeże lub schłodzone

14 882 341

10

'01112'

Mięso z bydła, bez kości, świeże lub schłodzone

14 710 989

 

 

 

Główne produkty w eksporcie Grecji do Polski w 2017 roku (w Euro)

L.p.

SITC 5

Produkty

Wartość

 

 

Ogółem

457 973 278

1

'68423'

Płyty, folie i arkusze z aluminium, o grubości powyżej 0,2mm

62 464 580

2

'54293'

Leki, gdzie indziej niesklasyfikowane, odmierzone w dawkach lub pakowane do sprzedaży detalicznej

28 699 872

3

'68424'

Arkusze i folie, cienkie aluminiowe (w postaci drukowanej lub łączone z papierem, tekturą, o grubości poniżej 0,2 mm

26 418 825

4

'67931'

Rury w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu

18 607 545

5

'72843'

Maaszyny do przygotowywania lub przetwarzania tytoniu, gdzie indziej niesklasyfikowane.

15 392 966

6

'12232'

Tytoń do palenia, nawet zawierający namiastki tytoniu w dowolnej proporcji

15 280 875

7

'33460'

Olej mineralny ekstrahowany z materiałów bitumicznych zawierający 70% masy olejów ropy naftowej

13 448 114

8

'05895'

Morele, wiśnie i brzoskwinie

11 517 166

9

'05793'

Owoce z pestkami, gdzie indziej niesklasyfikowane świeże

11 412 150

10

'05711'

Pomarańcze, świeże lub suszone

10 515 445

 

*Narodowy Urząd Statystyczny Grecji (dane wstępne z dn. 16 marca 2018)

 

[3] Główny Urząd Statystyczny - Portal Statystyki Publicznej, (Baza Handel Zagraniczny)

[4] Narodowy Urząd Statystyczny Grecji (dane z dn. 12 lutego 2018, dane ostateczne rok 2012, wstępne rok 2017)

[5] Narodowy Urząd Statystyczny Grecji (dane z dn. 12 lutego 2018, dane ostateczne rok 2012, wstępne rok 2017)

[6] Narodowy Urząd Statystyczny Grecji (dane z dn. 12 lutego 2018, dane ostateczne rok 2012, wstępne rok 2017)

[7] Narodowy Urząd Statystyczny Grecji (dane z dn. 12 lutego 2018, dane ostateczne rok 2012, wstępne rok 2017)

[8] Narodowy Urząd Statystyczny Grecji (dane wstępne z dn. 16 marca 2018)