Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuKluczowe sektory greckiej gospodarki w 2017 r.

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Marta Szajbel | 2018-03-10 15:48:49
grecja, gospodarka, wzrost, dane statystyczne, wphi, współpraca

Kluczowe sektory greckiej gospodarki w roku poprzednim

Budownictwo.

Wraz ze wzrostem PKB w 2017 roku zwiększyła się aktywność w budownictwie. W okresie dwunastu miesięcy, od grudnia 2016 do listopada 2017, aktywność w budownictwie ogółem (publiczna i prywatna), obliczona na podstawie liczby wydanych pozwoleń na budowę wyniosła 13.914. To odpowiada 2.882,8 tys. m2 powierzchni i 12.769,6 tys. m3 kubatury budynków. W porównaniu do analogicznego okresu od grudnia 2015 do listopada 2016 nastąpił wzrost o 9,5% w liczbie wydawanych pozwoleń na budowę, wzrost o 17,7% w powierzchni oraz wzrost o 15,4% w kubaturze budynków.

W tym samym okresie czasu, od grudnia 2016 do listopada 2017, prywatna aktywność budowlana wzrosła o 9,6% w liczbie wydawanych pozwoleń na budowę, wzrosła o 19,1% w powierzchni oraz wzrosła o 16,5% w kubaturze budynków w stosunku do analogicznego okresu od grudnia 2015 do listopada 2016. W tym samym okresie czasu, od grudnia 2016 do listopada 2017, publiczna aktywność w budownictwie stanowiła 3,4% całkowitej kubatury budynków.(14)

 

Usługi. Turystyka i flota transportowa.

Mocnymi punktami gospodarki greckiej są turystyka i eksploatacja floty handlowej, największej w świecie pod względem nośności jednostek. W 2016 roku usługi wytworzyły 79,7% produktu krajowego brutto, przemysł – 16,3%, rolnictwo – 4,0%.(15)

 

Turystyka:

Sektor turystyczny Grecji, która jest jednym ze światowych centrów turystyki przyjazdowej. Baza noclegowa liczy ok. 10 tys. obiektów hotelowych. Turystyka jest jednym z głównych źródeł przychodów dla greckiej gospodarki, wytwarza ponad 17,3% PKB. W 2014 r. sektor turystyki zatrudniał 699 tys. osób, czyli 17,3% zatrudnionych ogółem. Grecka turystyka równoważy 51,2% deficytu handlowego, generuje obrót rynkowy w wysokości 34 mld Euro.

Sektor turystyki w 2016 r. osiągnął bardzo dobre wyniki. Liczba przyjazdów zagranicznych wzrosła o ok. 6% w stosunku do 2015 roku, osiągając rekordową liczbę 27.5 mln przyjazdów i generując dla sektora turystycznego przychody na poziomie 14,5 mld Euro.

 

Sektor turystyki w 2017 r. osiągnął rekordowe wyniki. Indeks obrotów w sektorze działalności hotelarsko – gastronomicznej w III kwartale 2017 roku w porównaniu do III kwartału 2016 roku wzrósł o 13,9 %, podczas gdy indeks obrotów w sektorze działalności hotelarsko – gastronomicznej w analogicznym okresie 2016 roku w porównaniu do 2015 roku wynosił o 2,9%.(16) W 2016 r. rząd grecki wprowadził nowa politykę turystyczną, która ma w założeniach wydłużenie sezonu turystycznego, promowanie alternatywnych form turystyki, otwarcie nowych rynków, promocję nowych greckich destynacji oraz oferuje podwyższenie jakości infrastruktury i usług.

Liczba przyjazdów zagranicznych do Grecji w 2017 roku szacowana jest na ponad 28 mln w tym ponad 1 mln przyjazdów z Polski. Jednak oficjalne dane nie są dostępne gdyż Narodowy Urząd Statystyczny Grecji od 13 października 2016 roku, przesuwa termin publikacji oficjalnego komunikatu na temat liczby przyjazdów zagranicznych do Grecji.

Zgodnie z komunikatem Narodowego Banku Grecji(17), przyjazdy turystów w 2017 roku osiągnęły rekordowy poziom, a co za tym idzie także wpływy z turystyki. Łącznie w okresie styczeń-wrzesień 2017 roku do Grecji przybyło ok. 26 milionów turystów (25.914.000) odnotowując wzrost 8% w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. Saldo usług turystycznych w okresie styczeń-wrzesień 2017 r. wykazało nadwyżkę w wysokości 11.571 mln EUR w porównaniu z 10.258 mln EUR w okresie styczeń-wrzesień 2016 r, co oznacza wzrost o 12,8%. Wzrost liczby odwiedzających wyniósł 8,0% , natomiast wzrostu średnich wydatków na wycieczkę wyniósł 2,3 % lub około 11 Euro. Liczba noclegów w okresie styczeń-wrzesień 2017 r. wyniosła 188 272 tys. i wzrosła do o 9,6%. w porównaniu z 171.754 tys. w okresie styczeń-wrzesień 2016 r. Wpływy z przyjazdów w okresie styczeń-wrzesień 2017 r. wyniosły 13,021 mln EUR, co stanowi wzrost o 10,5% w stosunku do tego samego okresu w 2016 r. Wpływy z przyjazdów mieszkańców UE28 wyniosły 8 835 mln EUR i wzrosły o 7,9%. Stanowią one 67,9% łącznych wpływy z przyjazdów. Wpływy z przyjazdów mieszkańców spoza UE28 wyniosły 3 832 mln euro. Stanowią one 19,5% łącznych wpływy z przyjazdów. Wpływy od rezydentów państw strefy euro wzrosły o 11,4% rok do roku osiągając 5.582 mln EUR, podczas gdy wpływy od rezydentów państw UE28 spoza strefy euro wzrosły o 2,4% osiągając 3.254 mln EUR.

 

Flota transportowa:

Sektor żeglugowy jest jednym z głównych źródeł przychodów dla greckiej gospodarki, wytwarza ponad 7,1% PKB. W 2014 r. sektor żeglugi morskiej zatrudniał 192 tys. osób. Grecka flota corocznie zasila budżet grecki kwotą ok. 18 mld Euro.

Grecka flota handlowa w grudniu 2017 roku liczyła 1855 statków (o tonażu rejestrowy tonaż jedn. brutto powyżej 1000 GT) i zwiększyła się o 1,3% w porównaniu do grudnia 2016 roku (1831 statków). Nośność brutto greckiej floty handlowej w grudniu 2017 roku, (dla statków o tonażu rejestrowym tonaż jedn. brutto powyżej 1000 GT), wynosiła 43.984.0682 ton (DWT) i zmniejszyła się o 0,8% w porównaniu do grudnia 2016 roku (44.325.526 ton).(18)

 

Jednak według danych opublikowanych przez Lloyd's List Intelligence, greccy armatorzy posiadają 5266 statków o łącznej nośności 334,6 mln ton (DWT).

Jest to największa morska flota transportowa na świecie, stanowi około 43 % floty europejskiej i około 15 % floty światowej i wyprzedza flotę japońską i chińską oraz razem wziętą flotę W. Brytanii, Niemiec i Norwegii.

Podstawową działalnością sektorową greckiej floty był transport ropy naftowej (25 % globalnej floty tankowców), ładunków suchych (18 % globalnej floty), transport LNG (6,0 %) i kontenerów (7,0 %). W związku ze znaczącym spadkiem cen ropy naftowej oczekiwano pozytywnego wpływu na sektor morski, w szczególności przewozie ładunków suchych, aczkolwiek finalny wpływ spadku cen ropy naftowej na przemysł morski będzie uzależniony od perspektyw globalnego rozwoju gospodarczego. Pomimo, że żeglugę morską dotyka obecnie ogólnoświatowa recesja, greccy armatorzy skutecznie konkurują na rynku, wspierają grecką gospodarkę oraz wpływają na zmniejszanie bezrobocia. Unia Armatorów Greckich wspiera publiczną edukację morską oraz tworzenie szkół prywatnych. Instytucje europejskie domagają się dodatkowego opodatkowania greckiej żeglugi, jednak Grecy wskazują obowiązujący system podatkowy w stosunku do tego sektora jako modelowy. Władze greckie zaplanowały szereg działań w najbliższych latach w celu wzmocnienia greckiego przemysłu okrętowego. Planowane jest wprowadzenie bardziej korzystnych przepisów podatkowych i lepszych warunków kredytowych dla sektora żeglugi, na co pozwala sukces rekapitalizacji greckiego systemu bankowego. Grecja również wprowadziła do Narodowego Planu Rozwoju szereg działań, jak promocja narodowej strategii dla przemysłu okrętowego i dalszy rozwój zasobów ludzkich.

 

(14) Narodowy Urząd Statystyczny Grecji (dane wstępne z dn. 12 lutego 2018)

(15) Narodowy Urząd Statystyczny Grecji THE GREEK ECONOMY 05.01.2018

(16) Narodowy Urząd Statystyczny Grecji (dane wstępne z dn. 11 grudnia 2017)

(17) Narodowy Banku Grecji, komunikat prasowy z dnia 17 stycznia 2018 “Developments in the balance of travel services: January-September 2017”

(18) Narodowy Urząd Statystyczny Grecji (dane wstępne z dn. 16 lutego 2018)