Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuImport Grecji w 2017 roku.

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Marta Szajbel | 2018-03-10 15:47:57
import, grecja, wymiana handlowa, dane statystyczne, wphi

Dane ukazujące import Grecji w roku 2017

Mimo wielkich kosztów społecznych, dewaluacja wewnętrzna w Grecji okazała się umiarkowanie skutecznym instrumentem poprawy konkurencyjności. Struktura konsumpcji w dużej części nadal oparta jest o import. W 2017 roku import Grecji wyniósł 50.3 mld Euro, podczas gdy w 2016 roku import wyniósł 44.2 mld Euro. Nastąpił wzrost importu Grecji o 13,7%.

 

Import-Przywóz Grecji (mln Euro)(8)

 

Styczeń - Grudzień

Zmiany w %

Rok

2015

2016

2017

2016/2015

2017/2016

Kraje UE

23.092,5

24.207,9

26.099,7

4,8

7,8

Kraje Trzecie

20.509,6

19.979,5

24.158,7

-2,6

20,9

Ogółem:

43.602,1

44.187,4

50.258,4

-1,3

13,7

 

W 2017 roku 51,9% greckiego importu (zakup wewnątrzwspólnotowy) przypadało na kraje UE, zakupiono na kwotę 26.099,7 mln Euro. Nastąpił wzrost importu o 7,8% w stosunku do 2016 roku. Wśród krajów unijnych Grecja importuje głównie z Niemiec, Włoch i Holandii. W 2017 roku 48,1% greckiego importu przypadało na Kraje Trzecie. Import osiągnął kwotę 24.158,7 mln Euro. Nastąpił wzrost o 20,9% w stosunku do 2016 roku. Wśród Krajów Trzecich, głównymi partnerami są; Chiny, Rosja i Korea Południowa.

 

Struktura towarowa greckiego importu (według sekcji) w 2017 roku (mln Euro)(9)

Sekcje SITC

Nazwa

Kraje UE

 

Kraje Trzecie

0.

Żywność i zwierzęta żywe

4.605,1

1.075,5

1.

Napoje i tytoń

511,1

120,1

2.

Surowce niejadalne z wyjątkiem paliw

611,0

638,5

3.

Paliwa mineralne, smary i materiały pochodne

1.117,2

11.096,2

4.

Oleje, tłuszcze, woski zwierzęce i roślinne

173,5

117,3

5.

Chemikalia i produkty pokrewne

6.075,6

1.324,8

6.

Towary przemysłowe sklasyfikowane głównie według surowca

3.304,4

2.670,0

7.

Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy

5.915,4

5.296,3

8.

Wyroby przemysłowe różne

3.734,7

1.617,7

9.

Towary i transakcje niesklasyfikowane w SITC

51,7

202,2

 

Ogółem

26.099,7

24.158,7

 

 

 

Eksport Grecji w 2017 roku.

W latach 2010-2012 udziały Grecji w globalnym eksporcie spadły o 10,5%. Bezwzględna wielkość greckiego eksportu zanotowała w 2012 roku spadek o 1,7% i wzrost w 2013 roku o 1,8%. W 2014 roku nastąpił spadek o 0,5%, w 2015 roku o 4,6%, i w 2016 o 1,4%. Wielkość greckiego eksportu spadła zaledwie na poziom notowany w późnych latach 90-tych. W 2017 roku nastąpił zwrot. Eksport Grecji wyniósł 28,8 mld Euro w stosunku do 25,5 mld Euro w 2016 roku. Nastąpił zauważalny wzrost eksportu Grecji o 13,2%. Znacząco o 20,1% wzrósł eksport do Krajów Trzecich.

 

Eksport-Wywóz Grecji(10) w mln Euro

 

Styczeń - Grudzień

Zmiany w %

Rok

2015

2016

2017

2016/2015

2017/2016

Kraje UE

14.024,9

14.333,5

15.469,2

2,2

7,9

Kraje Trzecie

11.800,0

11.130,0

13.362,8

-5,7

20,1

Ogółem:

25.824,9

25.463,5

28.832,0

-1,4

13,2

 

W 2017 roku 53,7% greckiego eksportu (sprzedaż wewnątrzwspólnotowa) przypadało na kraje UE, sprzedano na kwotę 15.469,2 mln Euro. Nastąpił wzrost o 7,9% w stosunku do poziomu z 2016 roku. Wśród krajów unijnych Grecja eksportuje głównie do Włoch, Niemiec i na Cypr. W 2017 roku 46,3% greckiego eksportu przypadało na Kraje Trzecie, wyeksportowano na kwotę 13.362,8 mln Euro. Nastąpił wzrost o 20,1% w stosunku do poziomu z 2016 roku. Wśród krajów trzecich, głównymi partnerami jest Turcja, USA i Gibraltar.

 

Struktura towarowa greckiego eksportu (według sekcji) w 2017 roku

(mln Euro)(11)

Sekcje SITC

Nazwa

Kraje UE

 

Kraje Trzecie

0.

Żywność i zwierzęta żywe

3.341,4

1.012,1

1.

Napoje i tytoń

471,5

243,9

2.

Surowce niejadalne z wyjątkiem paliw

422,8

868,5

3.

Paliwa mineralne, smary i materiały pochodne

2.114,3

6.853,6

4.

Oleje, tłuszcze, woski zwierzęce i roślinne

475,1

95,3

5.

Chemikalia i produkty pokrewne

2.235,0

829,6

6.

Towary przemysłowe sklasyfikowane głównie według surowca

2.948,1

1.685,6

7.

Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy

1.671,1

923,4

8.

Wyroby przemysłowe różne

1.509,6

598,5

9.

Towary i transakcje niesklasyfikowane w SITC

280,3

252,3

 

Ogółem

15.469,2

13.362,8

 

 

 

Bilans handlowy Grecji w 2017 roku.

Grecja od wielu lat notuje ujemny bilans w wymianie towarowej. Dotychczas występowała stała tendencja poprawy salda wymiany handlowej. W latach 2011-2015 sukcesywnie zmniejszał się ujemny bilans handlowy. Jednak w 2016 roku ujemny bilans handlowy wzrósł o 5,3%. W 2017 roku deficyt wyniósł 21,4 mld Euro, wobec 18,7 mld Euro w 2016 roku.Nastąpił wzrost deficytu handlowego o 14,4%.

Inaczej kształtuję się saldo wymianie towarów i usług. Usługi to mocna strona greckiej gospodarki, zwłaszcza turystyka i żegluga. Eksport towarów i usług w cenach bieżących, za trzy kwartały 2017 r. osiągnął 45.684 mln Euro, natomiast import wyniósł 45.182 mln Euro. Saldo dodatnie w międzynarodowej wymianie towarów i usług za trzy kwartały 2017 r. wyniosło 502 mln Euro.(12)

 

Bilans handlowy Grecji w 2017 roku (mln Euro) (13)

 

Styczeń - Grudzień

Zmiany w %

Rok

2015

2016

2017

2016/2015

2017/2016

Import

43.602,1

44.187,4

50.258,4

-1,3

13,7

Eksport

25.824,9

25.463,5

28.832,0

-1,4

13,2

Bilans

-17.777,2

-18.723,9

-21.426,4

5,3

14,4

 

 

 

 

(8)Narodowy Urząd Statystyczny Grecji (dane wstępne z dn. 7 lutego 2018)

(9) Narodowy Urząd Statystyczny Grecji (dane wstępne z dn. 7 lutego 2018)

(10) Narodowy Urząd Statystyczny Grecji (dane wstępne z dn. 7 lutego 2018)

(11)Narodowy Urząd Statystyczny Grecji (dane wstępne z dn. 7 lutego 2018)

(12)Narodowy Urząd Statystyczny Grecji THE GREEK ECONOMY 05.01.2018

(13)Narodowy Urząd Statystyczny Grecji (dane wstępne z dn. 7 lutego 2018)