Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuSytuacja gospodarcza Grecji w 2017 roku. Wybrane podstawowe wskaźniki makroekonomiczne.

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Marta Szajbel | 2018-03-10 15:45:17
grecja, gospodarka, sytuacja gospodarcza, 2017, dane statystyczne

Wybrane podstawowe wskaźniki makroekonomiczne.

Produkt Krajowy Brutto. Rok 2017 był okresem ożywienia gospodarczego w Grecji. Zauważalna była poprawa sytuacji gospodarczej. Następowała konsekwentna poprawa PKB, który w II kwartale 2017 osiągnął wynik dodatni 1,5%, natomiast w IV kwartale 2017 r. PKB wyniósł 1,9%.

 

Tabela 1. Produkt Krajowy Brutto Grecji. 2017

(dane skorygowane sezonowo i kalendarzowo)

(w mln Euro)

Wielkości powiązane

łańcuchowo

Rok referencyjny 2010

kw-

do

-kw

%*

r-do-r

%*

 

W cenach bieżących

r-do-r

%*

kw

-do

-kw

%*

2016

I

II

III

IV

 

46191

46026

46260

46080

 

-0.6%

-0.4%

0.5%

-0.4%

 

-0.4%

-0.9%

1.2%

-0.9%

 

43492

43550

43538

43363

 

-1.1%

0.1%

0.0%

-0.4%

 

-1.7%

-1.3%

-0.3%

-1.4%

2017

I

II

III

IV

 

46375

46721

46908

46953

 

0.6%

0.7%

0.4%

0.1%

 

0.4%

1.5%

1.4%

1.9%

 

44135

44170

44429

44432

 

1.8%

0.1%

0.6%

0.0%

 

1.5%

1.4%

2.0%

2.5%

 

* Zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego kwartału.

 

 

Tabela 2. Produkt Krajowy Brutto Grecji. 2017

(dane niekorygowane sezonowo)

(w mln Euro)

 

Wielkości powiązane

łańcuchowo

Rok referencyjny 2010

r-do-r

%*

 

W cenach bieżących

r-do-r

%*

2016

I

II

III

IV

 

42808

46661

49143

45982

 

-0.3%

-0.6%

1.1%

-1.3%

 

39848

44144

46368

43839

 

-1.9%

-0.9%

-0.2%

-1.9%

2017

I

II

III

IV

 

43116

47319

49856

46798

 

0.7%

1.4%

1.5%

1.8%

 

40462

44832

47566

44876

 

1.5%

1.6%

2.6%

2.4%

 

* Zmiana procentowa w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku.

 

Grecki Urząd Statystyczny (ELSTAT) poinformował w komunikacie z dnia 05.03.2018, że w IV kwartale 2017 roku, dane skorygowane sezonowo wskazują, że Produkt Krajowy Brutto (PKB) w ujęciu ilościowym zwiększył się o 0,1% w porównaniu do III kwartału 2017 roku, natomiast w porównaniu do IV kwartału 2016 roku zwiększył się o 1,9% (Tabela 1)(1)

Opublikowane dane niekorygowane sezonowo wskazują, że w IV kwartale 2017 roku PKB w ujęciu ilościowym wzrósł się o 1,8% w porównaniu do IV kwartału 2016 roku (Tabela 2).(2)

 

Grecja - PKB per capita (EUR)(3)

2013

2014

2015

2016

 

10.965.241

10.892.369

10.820.964

10.783.748

Całkowita liczba ludności w połowie roku

16.475

16.402

16.294

16.154

Produkt krajowy brutto per capita w cenach bieżących

2016 r. EU28=100/GRECJA=67

 

Produkcja przemysłowa (IPI). Wraz ze wzrostem PKB, w 2017 roku odnotowano wzrost produkcji przemysłowej (IPI) w porównaniu z 2016 rokiem (I-XII 2017/I-XII 2016). Średni wskaźnik produkcji przemysłowej (IPI) wyniósł 0,2%. W przemyśle przetwórczym odnotowano wzrost o 6,3%, w przemyśle wydobywczym odnotowano spadek o 8,8%, w produkcji energii spadek o 13,6%. W produkcji wody odnotowano spadek o 3,1% (4)

 

Stopa inflacji (CPI/HICP). Wzrosła inflacja. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI), przy roku odniesienia 2009=100,0, w grudniu 2017 roku w porównaniu do grudnia 2016 roku wzrósł o 0,7%. W grudniu 2016 roku, roczna stopa zmiany CPI pozostała bez zmian. CPI w grudniu 2017 roku w porównaniu z listopadem 2017 roku wzrósł o 0,5%. W grudniu 2016, miesięczne tempo zmian CPI wyniosło -1.0%. W okresie dwunastu miesięcy od stycznia 2017 do grudnia 2017 roku, w porównaniu do okresu od stycznia 2016 roku do grudnia 2016 roku, średnie roczne tempo zmian CPI wyniosło 1,1%.

Największy wzrost cen odnotowano w grupach: napoje alkoholowe i tytoń 6,9%, transport 4,9%, telekomunikacja 1,3%, hotele kawiarnie restauracje 1,2%. Największy spadek cen odnotowano w grupach; sprzęt gospodarstwa domowego 2,2%, odzież i obuwie 1,6%, rekreacja i kultura 1,6%, zdrowie 1,2%.

Zharmonizowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (HICP), przy roku odniesienia 2015=100,0, w grudniu 2017 roku w porównaniu do grudnia 2016 roku wzrósł o 1,0%. W okresie dwunastu miesięcy od stycznia 2017 do grudnia 2017 roku w porównaniu do okresu od stycznia 2016 do grudnia 2016 średnia roczna stopa zmiany HICP wyniosła 1,1%. 5)

 

Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (PPI). Nastąpił wzrost indeksu cen dóbr produkcyjnych – wskaźnik obrazujący zmiany poziomu cen ustalanych przez producentów na różnych etapach procesu wytwarzania dóbr. Wskaźnik PPI w cenach bazowych w przemyśle przy roku odniesienia 2010=100,0 w grudniu 2017 roku w porównaniu z grudniem 2016 roku wzrósł o 2,1%.(6)

 

Wskaźnik bezrobocia. Zmniejszył się wskaźnik bezrobocia. Grecja ma jeden z najwyższych wśród krajów UE poziom długotrwale bezrobotnych. Według danych skorygowane sezonowo w listopadzie 2017 r. stopa bezrobocia wyniosła 20,9% w stosunku do 23,3% w listopadzie 2016 r. Zatrudnionych było 3.761.452 osób a bezrobotnych było 995.899 osób. Liczba osób zatrudnionych wzrosła o 2,6%, natomiast liczba osób bezrobotnych spadła o 10,7%.

Bezrobocie wśród kobiet wyniosło 25,8%. w listopadzie 2016 roku stopa bezrobocia wyniosła 27,8%. Bezrobocie wśród mężczyzn wyniosło 17,1%. w listopadzie 2016 roku stopa bezrobocia wyniosła 19,7%. Pomimo istotnego spadku nadal dramatyczne wskaźniki odnotowano wśród ludzi młodych. W grupie wiekowej 15 – 24 lata bezrobocie wyniosło 43.7% (w listopadzie 2016 r. - 46,1%) natomiast w grupie wiekowej 25 - 34 lat bezrobocie wyniosło 26,2% (w listopadzie 2016 r. - 29,5%). Najwyższą stopę bezrobocia 26.0% zanotowała zdecentralizowana administracja Epir - Zachodnia Macedonia. Najniższą 17.1% zdecentralizowana administracja Kreta(7)

 

Wybrane podstawowe wskaźniki makroekonomiczne

 

Okres

Wartość (%)

Produkt Krajowy Brutto (PKB)

IV kw. 2017

1,8

Wskaźnik produkcji przemysłowej (IPI)

2017/2016

0,2

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych(CPI)

XII 17/XII 16

0,7

Zharmonizowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (HICP)

XII 17/XII 16

1,0

Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (PPI)

XII 17/XII 16

2,1

Stopa bezrobocia

XI 2017

20,9

 

 

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Grecji

 

Zagraniczne bezpośrednie inwestycje w Grecji w 2016 r. wyniosły ok. 23,9 mld Euro i wzrosły o ok. 1,8 mld Euro w stosunku do 2015 r. Napływ inwestycji bezpośrednich był najwyższy od 2010 r. W ciągu ostatniej dekady aktywność inwestycji zagranicznych w Grecji pochodziła głównie ze spółek z ważnych rynków, takich jak UE. Wśród największych inwestorów w 2016 r. znalazły się; Holandia, Luksemburg, Niemcy i Francja. W pierwszej dziesiątce krajów inwestujących w Grecji znalazły się również USA, zwiększając swoją obecność inwestycyjną, zwłaszcza w ciągu ostatnich kilku lat.

 

Bezpośrednie inwestycje w Grecji

według kraju pochodzenia (w mln EUR)

2015

2016

Austria

234,4

282,0

Belgia

1.300,5

1.455,2

Cypr

-2.281,8

-2.014,1

Dania

82,4

82,6

Francja

1.892,1

2.063,4

Niemcy

5.106,0

4.934,2

Irlandia

345,6

-39,8

Włochy

845,0

962,0

Japonia

43,0

42,4

Liechtenstein

36,0

31,1

Luksemburg

4.378,0

5.149,6

Holandia

4.574,7

5.402,4

Rosja

33,3

26,0

Hiszpania

767,4

760,7

Szwecja

98,3

97,5

Szwajcaria

1.636,2

1.620,6

U.S.A.

733,0

513,7

Zjednoczene Emiraty Arabskie

83,4

137,3

Wielka Brytania

314,3

485,4

Pozostałe kraje

1.897,5

1.891,5

Razem

22.119,3

23.883,6

Strefa Euero

17.171,2

18.961,4

EU-28

17.712,2

19.657,5

OECD

23.124,3

24.452,8

 

 

 

Inwestycje bezpośrednie w Grecji

według sektorów działalności gospodarczej (w mln EUR)

2015

2016

Rolnictwo, górnictwo

618,8

1,432,0

Tekstylia, drewno

122,6

121,6

Artykuły spożywcze

1.706,5

1.960,1

Produkty rafinacji ropy naftowej, produkty chemiczne, produkty

farmaceutyczne i tworzywa sztuczne

2.701,0

2.852,7

Wyroby metalowe i mechaniczne

1.340,4

1.430,9

Produkty komputerowe i optyczne

24,1

29,0

Pojazdy i inny sprzęt transportowy

10,8

10,8

Pozostała produkcja

1.056,5

1.403,2

Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

2.771,7

2.843,1

Konstrukcje

390,4

399,1

Handel i naprawy

4.989,6

5.406,9

Hotele i restauracje

745,9

630,7

Transport i przechowywanie

804,5

1,170,8

Informacja i komunikacja

4.021,2

3.921,1

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

-4.167,7

-4.202,6

Obsługa nieruchomości i prywatne zakupy oraz sprzedaż nieruchomości

2.377,2

2.254,8

Działalność zawodowa, naukowa i techniczna

636,2

278,6

Działalność usługowa związana z administracją i wsparciem

607,3

602,4

Edukacja

0,5

0,8

Działalność w zakresie zdrowia i pracy socjalnej

126,7

73,5

Działalność rekreacyjna, kulturalna i sportowa

1.159,6

1.184,8

Inne usługi

8,6

9,6

Niesklasyfikowana działalność gospodarcza

66,8

69,6

Razem

22.119,3

23.883,6

 

Źródło: Bank of Greece 2016: Dane wstępne

(1)Narodowy Urząd Statystyczny Grecji (dane wstępne z dn. 5 marca 2018)

(2) Narodowy Urząd Statystyczny Grecji (dane wstępne z dn. 5 marca 2018)

(3) Narodowy Urząd Statystyczny Grecji (dane wstępne marzec 2018)

(4) Narodowy Urząd Statystyczny Grecji (dane wstępne z dn. 9 lutego 2018)

(5) Narodowy Urząd Statystyczny Grecji (dane wstępne z dn. 12 stycznia 2018)

(6) Narodowy Urząd Statystyczny Grecji (dane wstępne z dn. 30 stycznia 2018)

(7) Narodowy Urząd Statystyczny Grecji, (dane wstępne z dn. 08 lutego 2018)