Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuWymiana handlowa między Grecją a Polską w 2016 roku

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Marta Szajbel | 2017-03-31 14:12:48
wymiana handlowa, grecja, polska, współprca, analiza, wphi

Według danych polskiego systemu Insigos prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w miesiącach styczeń – grudzień 2016 odnotowano rekordowy wynik w historii wymiany handlowej pomiędzy Polską i Grecją.

Obroty handlowe

Występuje poważna różnica w statystykach polskich i greckich dotyczących wzajemnej wymiany handlowej. Różnica w wolumenie obrotów handlowych za 2016 rok pomiędzy obu statystykami wynosi 242,3 mln Euro. Powyższe różnice wynikają z odmiennych metod liczenia wymiany handlowej urzędów statystycznych obu krajów.

Według danych polskiego systemu Insigos prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w miesiącach styczeń – grudzień 2016 odnotowano rekordowy wynik w historii wymiany handlowej pomiędzy Polską i Grecją. Obroty handlowe grubo przekroczyły miliard euro osiągając wartość 1.265,2 mln Euro, co oznacza, że nastąpił wzrost o 5,0% w porównaniu z analogicznym okresem z roku 2015 (1.204,9 mln Euro). Dobry wynik w 2016 r., odnotował polski eksport do Grecji, który po raz pierwszy w historii przekroczył 800 mln euro osiągając wartość 804,7 mln Euro, co oznacza, ze nastąpił wzrost o 7,0% w stosunku do roku poprzedniego (752,9 mln Euro). Wzrost wartości polskiego eksportu zanotowano we wszystkich grupach oprócz grupy „wyroby przemysłu elektromaszynowego” głownie za przyczyną spadku o prawie 22 mln euro w sekcji „pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające”. Polski import z Grecji był także rekordowy, wyniósł 460,4 mln Euro i wzrósł o 2,0% w stosunku do 2015 roku (452,0 mln Euro). Nadwyżka handlowa Polski w wymianie handlowej z Grecją w 2016 roku wyniosła 347,3 mln Euro i jest najwyższą w historii wymiany handlowej z Grecją.[1]

 

Urząd Statystyczny Grecji także wykazuje, że w ostatnich czterech latach polsko-greckie obroty cechuje stała dynamika wzrostu, zwłaszcza po stronie polskiego eksportu, przy wzrastającym dodatnim dla Polski saldzie wymiany handlowej. Polska, jako partner handlowy w 2016 roku znajduje się na 18 miejscu w imporcie i 16 miejscu w eksporcie Grecji. Obroty handlowe w 2016 roku pomiędzy Grecją i Polską po raz pierwszy przekroczyły miliard euro osiągając wartość 1.022,9 mln Euro, wzrosły o 16,8% w porównaniu do 2015 roku.

 

Obroty handlowe Grecji z Polską [2] w mln Euro

 

Styczeń - Grudzień

Zmiany w %

Rok

2014

2015

2016

2015/2014

2016/2015

Obroty

793,9

875,7

1.022,9

10,3

16,8

 

 

Eksport Grecji do Polski

 

W eksporcie Grecji do polski w ostatnich czterech latach występuje stała dynamika wzrostu. Eksport Grecji do Polski w 2015 roku wzrósł o 12,4 mln Euro w stosunku do 2014 roku. Eksport Grecji do Polski w 2015 roku wyniósł 340,6 mln Euro i wzrósł o 3,8% w porównaniu do 2014 roku. Eksport Grecji do Polski w 2016 roku wzrósł o 58,1 mln Euro w stosunku do 2015 roku. Eksport Grecji do Polski w 2016 roku wyniósł 398,7 mln Euro i wzrósł o 17,1% w porównaniu do 2015 roku.

 

Eksport Grecji do Polski [3] w mln Euro

 

Styczeń - Grudzień

Zmiany w %

Rok

2014

2015

2016

2015/2014

2016/2015

 

328,2

340,6

398,7

3,8

17,1

Import Grecji z Polski

W imporcie Grecji z Polski od czterech lat występuje stała dynamika wzrostu. W 2015 roku import Grecji z Polski wzrósł o 69,4 mln Euro w stosunku do 2014 roku. Import Grecji z Polski w 2015 roku wyniósł 535,1 mln Euro i wzrósł o 14,9% w porównaniu do 2014 roku.

W 2016 roku import Grecji z Polski wzrósł o 89,1 mln Euro w stosunku do 2015 roku. Import Grecji z Polski w 2016 roku wyniósł 624,2 mln Euro i wzrósł o 16,7% w porównaniu do 2015 roku.

 

Import Grecji z Polski [4] w mln Euro

 

Styczeń - Grudzień

Zmiany w %

Rok

2014

2015

2016

2015/2014

2016/2015

 

465,7

535,1

624,2

14,9

16,7

 

Saldo wymiany handlowej

 

Od lat Grecja ma ujemne saldo wymiany handlowej z Polską. Nadwyżka handlowa Polski w wymianie handlowej z Grecją w 2015 roku wyniosła 194,5 mln Euro i wzrosła o 41,5% w stosunku do 2014 roku.

W 2016 roku nadwyżka handlowa Polski wzrosła o 31,0 mln Euro w stosunku do 2015 roku. Nadwyżka handlowa Polski w wymianie handlowej z Grecją w 2016 roku wyniosła 225,5 mln Euro i wzrosła o 15,9% w porównaniu do 2015 roku.

 

Saldo wymiany handlowej Grecji z Polską [5] w mln Euro

 

Styczeń - Grudzień

Zmiany w %

Rok

2014

2015

2016

2015/2014

2016/2015

Saldo

-137,5

-194,5

-225,5

41,5

15,9

Struktura towarowa wymiany handlowej

Analiza struktury towarów wskazuje, że w wielu grupach wzajemna wymiana ma charakter komplementarny. Dominuje żywność i zwierzęta żywe, wyroby przemysłowe, chemikalia. We wszystkich najważniejszych sekcjach sytuacja jest korzystna dla Polski. W wymianie dotyczącej: żywność, zwierzęta żywe, napoje i tytoń, oleje, tłuszcze, woski zwierzęce i roślinne (grupy CN 0+1+4) – nadwyżka w imporcie Grecji wyniosła ok. 59,2 mln Euro. W wymianie chemikaliów (grupa CN 5) nadwyżka w imporcie Grecji wyniosła 15,9 mln Euro. Wymiana wyrobami przemysłowymi (grupy CN 6+7+8) – to ponad 164,6 mln nadwyżki w imporcie Grecji.

Analiza danych dotyczących głównych 10 produktów w wzajemnej wymianie handlowej eksporcie potwierdza te wnioski w 2016 roku grecki eksport do Polski głównych 10 produktów, to 45,5% całości eksportu, natomiast polski eksport głównych 10 produktów do Grecji to 28,3% całości eksportu w tym okresie.

 

Import i eksport Grecji w wymianie handlowej między Grecją i Polską[6]

Grupy CN

NAZWA SEKCJI

(wg SITC)

IMPORT

(Euro)

% w imporcie ogółem

EKSPORT

(Euro)

% w eksporcie ogółem

0.

Żywność i zwierzęta żywe

155.447.146

24,90

104.406.288

26,19

1.

Napoje i tytoń

42.740.586

6,85

33.812.181

8,48

2.

Surowce niejadalne z wyjątkiem paliw

5.609.088

 

0,90

6.216.121

 

1,56

3.

Paliwa mineralne, smary i materiały pochodne

1.983.170

 

0,32

11.947.178

 

2,30

4.

Oleje, tłuszcze, woski zwierzęce i roślinne

1.059.295

 

0,17

1.867.232

 

0,47

5.

Chemikalia i produkty pokrewne

90.669.991

 

14,53

74.735.741

18,74

6.

Towary przemysłowe sklasyfikowane głównie według surowca

101.226.220

 

16,22

117.218.161

 

29,40

7.

Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy

117.211.479

 

18,78

31.611.672

 

7,93

8.

Wyroby przemysłowe różne

108.214.124

17,34

13.164.411

3,30

9.

Towary i transakcje niesklasyfikowane w SITC

138

 

0,0

3.722.382

 

0,93

Ogółem

 

624.161.237

100%

398.701.367

100%

 

 

W imporcie Grecji z Polski należy wskazać na konsekwentnie wysoki udział mięsa z bydła w różnej postaci, który osiągnął wartość 33.0 mln Euro. Należy jednak zwrócić uwagę na wielki wzrost sprzedaży w pozycji części i akcesoria do liczników gazowych, ciekłych i energii elektrycznej, który w 2016 r. osiągnął wielkość 40,1 mln Euro, przekraczając o ponad 9,2 mln Euro wynik osiągnięty w 2015 roku (30,9 mln Euro). Udział części i akcesoriów liczników do energii elektrycznej stanowi 6,4% całego importu Grecji z Polski i jest polskim flagowym produktem eksportowym do Grecji. Następne w kolejności są papierosy zawierające tytoń o wartości 30,1 mln, wzrost o 8,8 mln Euro oraz Pomarańcze, świeże lub suszone, których sprzedaż przekroczyła wartość 20,0 mln Euro.

 

W eksporcie Grecji do Polski dominuje aluminium w różnej postaci, którego sprzedaż osiągnęła wartość 61.0 mln Euro. Udział aluminium stanowi 15,5% całego eksportu Grecji do Polski i jest greckim flagowym produktem eksportowym do Grecji. Następne w kolejności są farmaceutyki o wartości 21,7 mln Euro, wzrost o 1,6 mln Euro oraz kompozyty diagnostyczne lub odczynniki laboratoryjne których sprzedaż osiągnęła wartość 18,4 mln Euro, przekraczając o ponad 10,8 mln Euro wynik osiągnięty w 2015 roku. Pojawiły się także nowe pozycje w głównych produktach w eksporcie Grecji do Polski, są to rury w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu.

Struktura towarowa polskiego eksportu i importu z Grecji (według grupy CN) w 2016 roku

 

Import i eksport Grecji w wymianie handlowej między Grecją i Polską*

Grupy CN

NAZWA SEKCJI

(wg SITC)

IMPORT

(Euro)

% w imporcie ogółem

EKSPORT

(Euro)

% w eksporcie ogółem

0.

Żywność i zwierzęta żywe

155.447.146

24,90

104.406.288

26,19

1.

Napoje i tytoń

42.740.586

6,85

33.812.181

8,48

2.

Surowce niejadalne z wyjątkiem paliw

5.609.088

 

0,90

6.216.121

 

1,56

3.

Paliwa mineralne, smary i materiały pochodne

1.983.170

 

0,32

11.947.178

 

2,30

4.

Oleje, tłuszcze, woski zwierzęce i roślinne

1.059.295

 

0,17

1.867.232

 

0,47

5.

Chemikalia i produkty pokrewne

90.669.991

14,53

74.735.741

18,74

6.

Towary przemysłowe sklasyfikowane głównie według surowca

101.226.220

 

16,22

117.218.161

 

29,40

7.

Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy

117.211.479

 

18,78

31.611.672

 

7,93

8.

Wyroby przemysłowe różne

108.214.124

17,34

13.164.411

3,30

9.

Towary i transakcje niesklasyfikowane w SITC

138

 

0,0

3.722.382

 

0,93

Ogółem

 

624.161.237

100%

398.701.367

100%

 

* Urząd Statystyczny Grecji (dane wstępne z dn. 22 marca 2017)

Główne produkty w imporcie Grecji z Polski w 2016 roku (w Euro)

L.p.

SITC 5

Produkty

Wartość

 

 

Ogółem:

624.161.237

1

'87319'

Części i akcesoria do liczników gazowych, ciekłych i energii elektrycznej

40.114.256

2

'12220'

Papierosy zawierające tytoń

30.074.966

3

'59869'

Kompozyty diagnostyczne lub odczynniki laboratoryjne

18.391.875

4

'75230'

Maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych.

16.373.494

5

'77511'

Maszyny do prania także suszące

14.066.948

6

'62510'

Opony pneumatyczne, nowe, stosowane w pojazdach sam.

13.555.001

7

'01112'

Mięso z bydła, bez kości, świeże lub schłodzone

11.629.852

8

'05458'

Grzyby i trufle

11.410.802

9

'01111'

Mięso z bydła, z kością, świeże lub schłodzone

10.827.857

10

'55320'

Preparaty kosmetyczne lub upiększające (makijaż) oraz preparaty do pielęgnacji skóry

10.246.846

Urząd Statystyczny Grecji (dane wstępne z dn. 22 marca 2017)

 

Główne produkty w eksporcie Grecji do Polski w 2016 roku (w Euro)*

L.p.

SITC 5

Produkty

Wartość

 

 

Ogółem

398.701.367

1.

'68423'

Płyty, folie i arkusze z aluminium, o grubości powyżej 0,2mm

43.886.902

2.

'54293'

Leki, gdzie indziej niesklasyfikowane, odmierzone w dawkach lub pakowane do sprzedaży detalicznej

21.695.727

3.

'05711'

Pomarańcze, świeże lub suszone

20.057.624

4.

'12220'

Papierosy zawierające tytoń

19.832.889

5.

'68424'

Arkusze i folie, cienkie aluminiowe (w postaci drukowanej lub łączone z papierem, tekturą, o grubości poniżej 0,2 mm

17.050.044

6.

'67931'

Rury w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu

15.945.022

7.

'05895'

Morele, wiśnie i brzoskwinie

12.439.368

8.

'12110'

Tytoń bez usuwania łodyg

10.948.195

9.

'33460'

Olej mineralny ekstrahowany z materiałów bitumicznych zawierający 70% masy olejów ropy naftowej

9.883.609

10.

'55422'

Preparaty piorące i czyszczące, środki powierzchniowo czynne, gdzie indziej niesklasyfikowane,

9.648.465

 

Urząd Statystyczny Grecji (dane wstępne z dn.22 marca 2017)

 

 


[1] Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Insigos (Internetowy System Informacji Gospodarczej) luty 2017 r.

[2] Urząd Statystyczny Grecji (dane wstępne z dn. 22 marca 2017)

[3] Urząd Statystyczny Grecji (dane wstępne z dn. 22 marca 2017)

[4] Urząd Statystyczny Grecji (dane wstępne z dn. 22 marca 2017)

[5] Urząd Statystyczny Grecji (dane wstępne z dn. 22 marca 2017)

[6] Urząd Statystyczny Grecji (dane wstępne z dn. 22 marca 2017)

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Produkcja elektroniki przemysłowej i oprogramowania

KSK Developments specjalizuje się w produkcji elektroniki przemysłowej i oprogramowania z element...
Polska - ZABRZE 2021-01-22 Dodał: Paweł Kasperek IT/ICT, Transport i logistyka, Budownictwo, Maszyny i urządzenia, Rolnictwo i leśnictwo Zobacz ofertę

Produkcja elektroniki przemysłowej i oprogramowania

KSK Developments specjalizuje się w produkcji elektroniki przemysłowej i oprogramowania z element...
Polska - ZABRZE 2021-01-22 Dodał: Paweł Kasperek IT/ICT, Transport i logistyka, Budownictwo, Maszyny i urządzenia, Rolnictwo i leśnictwo Zobacz ofertę

DPM SOLID LTD Spółka komandytowa - Poland

DPMSolid Limited Sp. k. is a Polish company with almost 20 years of experience in the production ...
Polska - Kowanówko 2021-01-19 Dodał: Paweł Kosmowski Handel, Pozostały sprzęt elektryczny, Oświetlenie, Elektronika użytkowa Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert