Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuWarunki prowadzenia sprzedaży produktów rolnych na targowiskach w Grecji

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: | 2014-10-24 10:47:40
aktualności

Poniżej publikujemy informacje przydatne producentom i dystrybutorom produktów rolnych zainteresowanym współpracą z rynkiem greckim. Informacje oparte są na najnowszej ustawie nr. 4264/2014.

 

Najczęstszą formą sprzedaży produktów rolnych na terenie Grecji jest sprzedaż kiermaszowa na targowiskach (tzw. Laiki Agora). Targowiska mają charakter publiczny i odbywają się w każdym mieście Grecji raz w tygodniu, od poniedziałku do soboty ( za wyjątkiem świąt narodowych i lokalnych) na terenach specjalnie ku temu wyznaczonych przez lokalne władze (Rady Regionalne – w przypadku Attyki i Salonik, Rady Miejskie – w pozostałych przypadkach). Lokalne władze wyznaczają także godziny otwarcia targowisk (na ogół 6.00 – 15.00).

Osoby prowadzące handel na targowiskach dzielą się na dwie kategorie: producenci-sprzedawcy i sprzedawcy. Producenci-sprzedawcy to rolnicy, którzy sprzedają sami towar własnej produkcji. Sprzedawcy handlują towarem niekoniecznie przez siebie wyprodukowanym.

Warunkiem prowadzenia sprzedaży na targowiskach jest uzyskanie zezwolenia (adeia), które wystawiane jest na 3 lata. Zezwolenia wydawane są przez Rady Miejskie bezpłatnie.

Istnieją dwa rodzaje zezwoleń: zezwolenie dla producenta-sprzedawcy (adeia paragogou politi)  i zezwolenie dla sprzedawcy (adeia politi).

Zezwolenia dla producentów-sprzedawców przyznawane są wyłącznie rolnikom wpisanym do Krajowego Rejestru Rolników, którzy nie prowadzą innej działalności zawodowej ani też nie są emerytami lub rencistami. W celu otrzymania zezwolenia rolnik powinien przedstawić dokumentację udowodniającą m.in.:  że  osobiście zajmuje się produkcją rolniczą; opisującą jego stan majątkowy, gospodarstwo rolne, grunty używane do produkcji rolniczej; wpis do Rejestru Rolników; numer rejestru w Zakładzie Ubezpieczeń Rolników (OGA);  odpis oświadczenia podatkowego poprzedniego roku; odpis oświadczenia podatkowego dot. posiadanych nieruchomości;  certyfikat dot. stanu zdrowia i inne dokumenty.  Rolnik powinien także przedłożyć wniosek w którym wymieni 3 targowiska na których pragnie prowadzić sprzedaż oraz wymieni produkty jakie chce sprzedawać.

Zezwolenia dla sprzedawców przyznawane są w pierwszej kolejności: osobom bezrobotnym wpisanym do rejestrów Organizacji Zatrudnienia Siły Roboczej (O.A.E.D.); osobom wielodzietnym i ich dzieciom (pod warunkiem, że  ukończyły 18 rok życia); osobom niepełnosprawnym i/lub ich rodzicom; cyganom mieszkającym na stałe w Grecji. W celu otrzymania zezwolenia sprzedawcy, zainteresowani powininni przedstawić dokumentację udowodniającą m.in.:  że  należą do ww. grup społecznych (np. karta bezrobotnego, poświadczenie sytuacji rodzinnej itp.). Powinni także przedłożyć odpis oświadczenia podatkowego poprzedniego roku, certyfikat dot. stanu zdrowia i inne dokumenty.  Rolnik powinien także przedłożyć wniosek w którym wymieni 3 targowiska na których pragnie prowadzić sprzedaż oraz wymieni produkty jakie chce sprzedawać.

Zaznaczamy, że liczba straganów na każdym targowisku jest ściśle określana przez Zarządy Miejskie. W związku z tym, zezwolenia na sprzedaż przyznawane są w pierwszej kolejności rolnikom, a następnie sprzedawcom.

W przypadku, gdy zostaną wolne miejsca, przyznane zostaną one zainteresowanym na drodze losowania.

Za otrzymanie zezwolenia na sprzedaż na targowiskach miejskich nie są pobierane opłaty. Jednakże władze lokalne (tzn. Zarządy Miejskie) pobierają opłaty za każdy dzień prowadzenia sprzedaży. Wysokość opłat wyznaczana jest przez każdy Zarząd Miejski osobno. Różnice w wysokości opłat są niewielkie. Dzienny koszt wynosi w Grecji mniej więcej 1 Euro za każdy metr bieżący zajmowanej przestrzeni.

Po otrzymaniu zezwolenia producenci –sprzedawcy i sprzedawcy otrzymują karty ( w zielonym kolorze dla pierwszych i niebieskim dla drugich). Na kartach wypisane są szczegóły takie jak: imię i nazwisko, nr. rejestru w Radzie Miejskiej, nr. NIP (gr. AFM), nr. ubezpieczenia w odpowiednim zakładzie ubezpieczeń społecznych, nazwa targowiska i nr. straganu na nim, fotografia właściciela karty, lista produktów do sprzedaży, których jest upoważniony, nr. rejestru sprzedawców świerzych warzyw i owoców (M.E.N.O.), okres ważności zezwolenia. Karty muszą być umieszczone na straganie w widocznym miejscu.

Stragan zaopatrzony musi być w wagę i kasę fiskalną. Sprzedający zobowiązani są do odprowadzania podatku VAT. Do ceny produktów wliczana jest opłata VAT 23%.

Na greckich targowiskach nie ma możliwości sprzedaży bezpośrednio z samochodu dostawczego. Towar musi być wyładowany, a sprzedaż odbywa się na straganie.

Brak zezwolenia na prowadzenie handlu na targowiskach jest przekroczeniem za które grozi kara pozbawienia wolności (do 6 miesięcy) oraz grzywna wysokości 5000 Euro. Za sprzedaż produktów nie wymienionych w zezwoleniu grzywna wynosi 2000 Euro.

Sprzedaż bezpośrednio z pojazdu może być prowadzona wyłącznie przez osoby posiadające zezwolenie na prowadzenie handlu obwoźnego. Zabronione jest prowadzenie handlu obwoźnego w miejscowościach w których liczba mieszkańców przekracza 3000 osób.