Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuZapytanie ofertowe WPHI Ambasady RP w Atenach na zakup dostępu online do bazy danych B2B firm greckich

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: | 2015-04-21 13:44:13
aktualności

Zapytanie ofertowe WPHI Ambasady RP w Atenach na zakup dostępu online do bazy danych B2B firm greckich Zakup dostępu online do bazy danych firm greckich, finansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Poddziałania 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Wszystkich potencjalnie zainteresowanych wykonawców zapraszamy do zapoznania się ze specyfikacją i złożenia oferty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Ateny, dnia  21 kwietnia 2015 r.

 

Zapytanie ofertowe WPHI Ambasady RP w Atenach na zakup dostępu online do bazy danych B2B firm greckich 

Zakup dostępu online do bazy danych firm greckich, finansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Poddziałania 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Wszystkich potencjalnie zainteresowanych wykonawców zapraszamy do zapoznania się ze specyfikacją i złożenia oferty.

 

Zamawiający:

 

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Atenach

155 62 Holargos, ul. Skra 10

Tel.  +30 210 67 70 248

Fax. +30 210 67 21 952

Email: athens@trade.gov.pl

Strona internetowa: https://athens.trade.gov.pl

 

1.    Przedmiot zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest wielostanowiskowy dostęp online do bazy danych firm greckich,
w języku angielskim, w okresie od 1 maja 2015 r. do 31 grudnia 2016 r., z możliwością wykorzystania 12 000 (dwunastu tysięcy) kredytów.

 

Celem posiadania bazy danych lub dostępu do niej jest ułatwienie polskim przedsiębiorcom nawiązania kontaktów handlowych oraz dostępu do informacji niezbędnych do realizacji przez polskie firmy działalności eksportowej i/lub inwestycyjnej w Grecji.

 

2.     Wymagania obligatoryjne wobec przedmiotu zamówienia:

Baza danych (w języku angielskim) dostępna online, za pośrednictwem jednego hasła subskrypcji,
z założeniem, że jedno hasło będzie wykorzystywane na, kilku (co najmniej 2 stanowiskach) stanowiskach komputerowych (wielostanowiskowość), musi obligatoryjnie spełniać następujące wymagania Zamawiającego:

 

a) obejmować dane, co najmniej 500 000 greckich firm oraz umożliwiać wyszukiwanie danych według: nazwy produktów i usług / rodzaju działalności (producent/dystrybutor/ firma usługowa) / nazwy firmy / regionu siedziby firmy/ obrotów rocznych, a poszczególne kredyty powinny zawierać:

  • Nazwę firmy

  • Pełne dane teleadresowe poszczególnych firm (osoba kontaktowa, adres, telefon, faks, adres e-mail, strona www)

  • Nazwy produktów i usług

  • Rodzaj działalności (producent/dystrybutor/firma usługowa)

  • Obroty roczne

  • Numer rejestracyjny firmy

b) umożliwiać wyswietlanie, zapisanie i drukowanie wyników (w formacie .xls lub .pdf)

c) być aktualizowana na bieżąco, (co najmniej raz na pół roku).

 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu prawa do korzystania online z bazy danych od dnia 1 maja 2015r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z możliwością wykorzystania 12 000 kredytów.

 

W przypadku, gdy zaoferowana baza nie będzie spełniała łącznie ww. wymagań, złożona oferta nie będzie podlegała rozpatrzeniu.

 

3.Termin i miejsce składania ofert:

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29 kwietnia 2015 r. do godz. 15.00 w formie elektronicznej na adres e-mail Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Atenach: athens@trade.gov.pl 

 

4. Okres realizacji:

 

Dostęp online do bazy danych w terminie od 1 maja 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku.

 

5.Wytyczne dotyczące oferty:

 

Oferta musi zawierać cenę wyrażoną w walucie – EURO  za cały okres świadczenia usługi, tj. od 1 maja 2015 roku do 31 grudnia  2016 roku.

 

6.Kryteria oceny ofert:

 

Wybór ofert zostanie dokonany na podstawie kryterium: cena - max. 100 pkt.

 

 Lp.

 Kryterium

 Cena

 Waga

Maksymalna liczba punktów

1.

Cena

1-10

10

100

Cena obejmuje dostęp do bazy danych w okresie od 1 maja 2015 r. do 31 grudnia 2016 r., 

z możliwością wykorzystania 12 000 kredytów.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia najkorzystniejszej ceny. W przypadku, kiedy wybrany Wykonawca wycofa się z wykonania przedmiotu zamówienia, zamawiający wybierze spośród nadesłanych ofert kolejną, najbardziej korzystną ofertę.

 

7. Forma płatności:

 

Płatność przelewem bankowym w terminie 14 dniu kalendarzowych po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury.

 

8.Termin związania ofertą:

 Oferta musi być ważna do dnia 5 maja 2015 r.

 

9. Kontakt:

 

W przypadku pytań, uprzejmie proszę o kontakt pod adresem: athens@trade.gov.pl

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z dokonania wyboru bez podania przyczyny