This offer does not constitute trade information
Company address who announced the tender
REKRUTACJE BUDOWLANE
01-864 Warszawa,
Kochanowskiego 14b/12 14b 12,
Poland
Contact person
Magdalena Paniec
pracawbudownictwiecompl@gmail.com
Phone: paniecmagdalena@gmail.com


https://pracawbudownictwie.com.pl/


CPV


  • Recruitment services
  • Placement services of personnel
  • Job search services
  • Employee relocation services
  • Supply services of personnel including temporary staff
Time limit for receipt of offers
18.02.2020
Valid from
22.08.2019
Industries

More offers and tenders

Niepewność pomiaru


Szkolenia dla laboratoriów w 2020 będą wyglądały na pewno inaczej niż jeszcze kilka lat temu. Już w 2018 roku zaobserwowaliśmy wzmożone zainteresowanie pracowników laboratoriów badawczych warsztatową formą szkoleń kierow...

industries: Doradztwo/consulting/edukacja,Górnictwo i przemysł wydobywczy,Rolnictwo i leśnictwo
date: 27.09.2019 - 25.03.2020  

Szkolenia dla laboratoriów 2020 - walidacja metod badawczych


Szkolenia dla laboratoriów 2020 - walidacja metod badawczych Szkolenia dla laboratoriów nie mają już obecnie na celu jedynie "opowiedzenie" uczestnikom szkolenia "w jaki sposób wykonać" poszczególne czynności. Uczestnicy szkoleń laboratoryjnych oczekują praktycznego podejścia do omawianego za...

industries: Doradztwo/consulting/edukacja,Farmacja i biotechnologia,Przemysł chemiczny i kosmetyczny,Rolnictwo i leśnictwo
date: 27.09.2019 - 25.03.2020  

See more offers